Informationsresursen Näringslivsregistret

Näringslivsregistret är ett samlingsbegrepp för ett stort antal av våra register. Näringslivsregistret är också namnet på den e-tjänst som ger dig tillgång till att själv göra sökningar och hämta information ur registret.

Hämta XML-data

Vill du hämta uppgifter direkt ur Näringslivsregistret och använda ett eget gränssnitt - då ska du använda våra XML-paket. Som kund får du dagligen tillgång till nyregistrerade händelser i registret.

XML-paket

Avisering

Vill du bevaka händelser i Näringslivsregistret och få dagliga uppdateringar på det som Bolagsverket registrerat? Du kan välja att bevaka en eller flera företagsformer och till detta en eller flera typer av ändringar. De registreringar som Bolagsverket gör och som du valt att bevaka skapas efter varje dag.

Avisering

Använd våra e-tjänster

I några av våra e-tjänster kan du kostnadsfritt söka och ta del av information som finns i Näringslivsregistret.

E-tjänsten Sök företagsinformation

Här hittar du kostnadsfritt information om organisationsnummer och företagsnamn. Informationen levereras direkt på skärmen. Som betalande kund kan du bland annat enkelt och snabbt beställa våra vanligaste bevis och intyg.

Sök företagsinformation Länk till annan webbplats.

E-tjänsten Näringslivsregistret

Här hittar du kostnadsfritt information om organisationsnummer och företagsnamn samt försäkringsförmedlare och värdepappersinstitut. Via Näringslivsregistret kan du också söka i Registret mot penningtvätt. Informationen levereras direkt på skärmen. Som registrerad och betalande kund får du tillgång till aktuell fakta om svenska företag.

Om Näringslivsregistret

Post- och Inrikes Tidningar (PoIT)

PoIT är ett officiellt kungörelseorgan där du kan söka och läsa kungörelser. Informationen levereras direkt på skärmen eller som nedladdningsbar pdf-fil.

Post- och Inrikes Tidningar

Andra sätt att hämta information ur Näringslivsregistret

Beställ urval

En urvalslista innehåller information ur Näringslivsregistret om valda företag eller föreningar. Du kan exempelvis beställa information om företag eller föreningar inom ett visst geografiskt område eller som registrerats under en viss tidsperiod. Uppgifterna levereras som en Excel-fil. Du behöver inte vara kund för att beställa.

Beställ urval

Priser för att beställa information ur Näringslivsregistret

Här finns priser för de e-tjänster du själv kan söka i och för de bevis och sammanställningar som du kan beställa. Bolagsverket får ta betalt för de tjänster vi erbjuder. Läs mer i instruktionen och regleringsbrevet för Bolagsverket.

Priser beställ information