Våra handläggningstider

Här kan du se ungefär hur lång tid det tar innan vi skickar besked till dig om ditt ärende. Då får du antingen ett registreringsbevis eller ett föreläggande om komplettering. Kom ihåg att betala ditt ärende!

Den tid som anges på den här sidan räknas från den dag vi får in dina uppgifter och din betalning.

Vi ger inga ärenden förtur

Bolagsverket beviljar inga förturer. Vi handlägger ärenden i den ordning de kommer in och diarieförs hos oss.

Handläggningstiderna ökar under hela sommaren

Under september räknar vi med att vara nere i våra vanliga handläggningstider igen inom de flesta områden.

15 augusti

Företag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening

Starta

Tabellen visar typ av ärende, handläggningstid i arbetsdagar och målet denna vecka för att påbörja ärenden som kom in en viss period.
ÄrendeHandläggningstid i arbetsdagarMålet denna vecka är att påbörja ärenden som kom in

Registrera ett nybildat aktiebolag

5

9 augusti-15 augusti

Registrera övriga företagsformer333 juli-5 juli
Registrera ny förening121 augusti-3 augusti


Ändra

Tabellen visar typ av ärende, handläggningstid i arbetsdagar och målet denna vecka för att påbörja ärenden som kom in en viss period.
ÄrendeHandläggningstid i arbetsdagarMålet denna vecka är att påbörja ärenden som kom in
Ändra företagsnamn333 juli–5 juli
Ändra styrelse, bolagsman eller revisor2313 juli–31 juli
Ändra bolagsordning4413 juni–20 juni
Ändra aktiekapital258 juli–17 juli
Ändra postadress629 juli-10 augusti
Ärende gällande fusion/delning9
Ändra företrädare i förening78 augusti-14 augusti
Ändra stadgar i förening121 augusti–3 augusti

Vinstutdelning

Tabellen visar typ av ärende, handläggningstid i arbetsdagar och målet denna vecka för att påbörja ärenden som kom in en viss period.

Ärende

Handläggningstid i arbetsdagar

Målet denna vecka är att påbörja ärenden som kom in

Anmäla beslut om vinstutdelning

100

fr.o.m. 18 mars

Avveckla

Tabellen visar typ av ärende, handläggningstid i arbetsdagar och målet denna vecka för att påbörja ärenden som kom in en viss period.
ÄrendeHandläggningstid i arbetsdagarMålet denna vecka är att påbörja ärenden som kom in
Avveckla enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag3fr.o.m. 11 augusti
Registrera avslut av likvidation67fr.o.m. 3 maj


Årsredovisningar

Tabellen visar typ av ärende, handläggningstid i arbetsdagar och målet denna vecka för att påbörja ärenden som kom in en viss period.
ÄrendeHandläggningstid i arbetsdagarMålet denna vecka är att påbörja ärenden som kom in
Aktiebolag – Datumen gäller inte för årsredovisningar som exempelvis innehåller en koncernredovisning eller om räkenskapsåret har ändrats. De kan ha en längre handläggningstid.
28 juni-3 juli
Årsredovisningar för andra företagsformer75fr.o.m. 20 april
Digitalt inlämnade årsredovisningar för aktiebolag registreras direkt om de är fullständiga74 augusti-10 augusti

Genomsnittlig leveranstid förra veckan för att registrera ett nybildat aktiebolag

Tabellen visar antal arbetsdagar till registrering av komplett ärende och antal arbetsdagar till begäran om komplettering, beroende på om ärendet har lämnats in via e-tjänst eller på blankett.

Inlämnat med

Antal arbetsdagar till registrering av komplett ärende

Antal arbetsdagar till begäran om komplettering

E-tjänst

5

5

Blankett

6

6

Sidan uppdateras löpande

Vi uppdaterar handläggningstiderna på denna sida varje måndag förmiddag.

Ditt ärende måste vara komplett för att vi ska kunna registrera det

Med ett komplett ärende menas att

  • din betalning har kommit in till Bolagsverket
  • det inte saknas några uppgifter
  • alla handlingar finns i ärendet.
  • alla handlingar är korrekta
  • handlingarna är korrekt undertecknade
  • det företagsnamn du vill ha kan godkännas.

Vi handlägger ditt ärende när du har betalat avgiften

Först när du har betalat avgiften börjar vi handlägga ditt ärende.

Våra handläggare kontrollerar att ärendet är komplett. Därefter registreras ärendet som avslutat och ett registreringsbevis skickas ut.

Inkompletta ärenden måste kompletteras

Om ditt ärende inte är komplett kommer vi att meddela det genom att skicka ett föreläggande till ärendets kontaktperson. I föreläggandet står det hur du behöver komplettera ärendet. Ett inkomplett ärende tar längre tid innan det blir registrerat.

Vi skickar registreringsbevis och förelägganden till kontaktpersonens e-post

Vi skickar främst förelägganden till kontaktpersonens e-postadress. Om du inte har fyllt i en e-postadress använder vi kontaktpersonens postadress.

Om det inte finns någon kontaktperson skickar vi föreläggandet till företagets e-postadress, och i sista hand skickar vi föreläggandet till företagets postadress.

1. Du lämnar in ett ärende, 2. Vi påbörjar handläggningen (om ärendet behöver kompletteras skickar vi ett meddelande till dig.) 4. Vi registrerar ärendet.

Kolla hur det går med ditt ärende

På  verksamt.se Länk till annan webbplats. kan du logga in på Mina sidor med e-legitimation och se vad som händer med ditt ärende. Det här gäller även om du har skickat in ditt ärende på papper.

Du kan också gå in på Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in Länk till annan webbplats.. Där ser du om handläggningen börjat eller om ärendet är registrerat. Du kan också se om avgiften för ditt ärende kommit in.