Legal entity identifier (LEI)

Alla företag och enskilda firmor som handlar med derivat (samlingsnamn för en form av värdepapper) ska ha en så kallad LEI-kod för att kunna rapportera sina transaktioner till ett godkänt transaktionsregister. Den 3 januari 2018 utökades kraven på transaktionsrapportering.

Bolagsverket hanterar inte LEI-koder.

Vad är en LEI-kod?

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för företag och andra organisationer på värdepappersmarknaderna. Företag och enskilda firmor som handlar med derivat är rapporteringsskyldiga och måste registrera sig för att få en LEI-kod.

Från och med den 3 januari 2018 har EU genom förordningen MiFID II/MiFIR utökat kraven på den transaktionsrapportering som värdepappersföretag och kreditinstitut måste utföra till reglerande myndigheter inom EU. Det innebär att alla företag som handlar med värdepapper behöver en LEI-kod för att kunna identifieras i transaktionsrapporteringen. Kravet gäller också juridiska personer för vilkas räkning ett värdepappersföretag har utfört en transaktion och för emittenter av finansiella instrument.

Kravet på LEI-kod infördes 12 februari 2014 enligt EU-förordningen European Markets Infrastructure Regulation (EMIR). Syftet med förordningen är att behöriga myndigheter ska kunna få större insyn i värdepappersaffärer. I Sverige ska alla inblandade parter i värdepappersaffärer rapportera till Finansinspektionen.

För mer information om LEI se Global Legal Entity Identifier Foundations (GLEIF) webbplats. På Finansinspektionens webbplats finns även vanliga frågor och svar om LEI-koder.

Läs mer

Mifir Länk till annan webbplats.

MiFID II Länk till annan webbplats.

GLEIF Länk till annan webbplats.

Finansinspektionen – frågor & svar om LEI-koder Länk till annan webbplats.