Författningssamling

Här visas Bolagsverkets gällande författningar, upphävda författningar samt ändringsförfattningar. Vi kontrollerar att författningstexten korrekt återger innehållet i den tryckta utgåvan av Bolagsverkets författningssamling, BOLFS. Om det ändå skulle förekomma avvikelser har den tryckta utgåvan företräde. Här finns även länkar till förordningen med instruktion för Bolagsverket samt myndighetsförordningen.

Ändringsförfattningar

Gällande författningar

Upphävda författningar

2004:3

Bolagsverkets föreskrifter om företagshypotek. (Har upphört att gälla fr.o.m. 1/1 2005)