Kundregister för Post- och Inrikes Tidningar – så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter. Det är dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som styr hur vi ska behandla personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in:

  • organisationsnummer (företag)
  • personnummer (privatperson)
  • personnamn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Syftet är att kunna hantera er kungörelse och fakturera er.

Dessutom behandlar vi dina uppgifter för att säkerställa att vår verksamhet fungerar bra och att uppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

Måste du ge oss dina personuppgifter?

Ja, det är lagstadgat att kungöra vissa händelser. Du måste därför ge oss dina personuppgifter för att få möjligheten att kungöra i Post och Inrikes Tidningar.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Vi får behandla dina personuppgifter eftersom det behövs för att vi ska kunna göra sådant som vi är skyldiga att göra enligt lag.

Vem har tillgång till uppgifterna vi har om dig?

Bolagsverkets medarbetare kan se dina personuppgifter när de handlägger din anmälan.

Vi är en myndighet och följer därför offentlighetsprincipen. Det innebär att vi kan lämna ut all information som rör ärenden hos oss om någon ber om det. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut uppgifterna, men de flesta av våra uppgifter är inte sekretessbelagda.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar uppgifterna så länge det behövs för ändamålet. I våra företagsregister finns särskilda gallringsregler. Allmänna handlingar kan arkiveras för arkivändamål.

Ta reda på vilka uppgifter vi har om dig

Du kan ta reda på vilka uppgifter Bolagsverket har om dig i våra register. Det finns två sätt att ta göra det:

Rätta personuppgifterna

Du kan begära att vi rättar dina personuppgifter om de innehåller fel. Det gör du genom att kontakta oss och be oss ändra i dina uppgifter. Berätta då vad som är fel i uppgifterna du vill rätta.

Begränsa vår behandling av uppgifterna

Du kan begära att vi utför färre behandlingar av dina personuppgifter än vi vanligtvis gör. Det gör du genom att kontakta oss och be oss begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Berätta då vad du vill att vi inte ska göra med uppgifterna.

Vi kan begränsa behandlingen i följande situationer:

  • under tiden vi utreder om personuppgifterna ska rättas
  • om behandlingen är olaglig, men du vill att vi gör begränsade behandlingar av personuppgifterna istället för att radera dem
  • om vi inte längre behöver personuppgifterna, men du vill att vi behåller dem för att du ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Kontakt

Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Vårt kontaktformulär: Kontakta oss

Kontakta vårt dataskyddsombud

Telefon: 0771-670 670
E-post: dataskyddsombud@bolagsverket.se

Skriftlig kommunikation med Bolagsverket blir allmän handling och hamnar i våra arkiv. Allt du skriver kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen efter en sekretessprövning.

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). De bedömer om de ska gå vidare med ärendet och meddelar dig inom tre månader om de går vidare eller inte med ärendet.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats.