Kontakta oss-formulär – så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter. Det är dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som styr hur vi ska behandla personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du kontaktar oss via vårt formulär på bolagsverket.se kan du välja om du vill ha återkoppling eller inte.

Vi samlar in:

 • namn (om du väljer att fylla i det)
 • e-postadress (om du väljer att fylla i det).

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Syftet är att vi ska kunna ge dig återkoppling utifrån vad du fyllt i formuläret.

Dessutom behandlar vi dina uppgifter för att säkerställa att vår verksamhet fungerar bra och att uppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

Måste du ge oss dina personuppgifter?

Nej, det är helt frivilligt att lämna ditt namn och din e-postadress. Men för att vi ska kunna ge dig återkoppling måste vi ha dina personuppgifter.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Vi får behandla dina personuppgifter eftersom du ger ditt samtycke till det när du fyller i kontaktformuläret och kryssar i rutan för återkoppling och samtycke.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Det gör du genom att kontakta oss muntligt eller skriftligt och berätta att du inte längre samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

Då kommer vi fortfarande att kunna behandla personuppgifterna du lämnat utifrån ditt tidigare samtycke. Däremot kommer vi inte kunna göra nya behandlingar av uppgifterna.

Vem har tillgång till uppgifterna vi har om dig?

Bolagsverkets medarbetare kan se dina personuppgifter när de tar emot och hanterar din fråga eller kommentar.

Vi är en myndighet och följer därför offentlighetsprincipen. Det innebär att vi kan lämna ut all information som rör ärenden hos oss om någon ber om det. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut uppgifterna, men de flesta av våra uppgifter är inte sekretessbelagda.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bolagsverket sparar dina uppgifter tills vi återkopplat till dig och sen raderar vi dem.

Ibland raderar vi dock inte personuppgifterna, utan vi sparar många uppgifter för arkivändamål, eftersom vi är en myndighet och därför skyldiga att göra det.

Ta reda på vilka uppgifter vi har om dig

Du kan ta reda på vilka uppgifter Bolagsverket har om dig i våra register. Det finns två sätt att ta göra det:

Rätta personuppgifterna

Du kan begära att vi rättar dina personuppgifter om de innehåller fel. Det gör du genom att kontakta oss och be oss ändra i dina uppgifter. Berätta då vad som är fel i uppgifterna du vill rätta.

Begränsa vår behandling av uppgifterna

Du kan begära att vi utför färre behandlingar av dina personuppgifter än vi vanligtvis gör. Det gör du genom att kontakta oss och be oss begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Berätta då vad du vill att vi inte ska göra med uppgifterna.

Vi kan begränsa behandlingen i följande situationer:

 • under tiden vi utreder om personuppgifterna ska rättas
 • om behandlingen är olaglig, men du vill att vi gör begränsade behandlingar av personuppgifterna istället för att radera dem
 • om vi inte längre behöver personuppgifterna, men du vill att vi behåller dem för att du ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Radera personuppgifterna

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta oss och be oss radera. Berätta då vilka uppgifter du vill radera och motivera varför du vill det.

Vi kan radera dina personuppgifter i följande situationer:

 • Vi behöver inte längre personuppgifterna för syftet vi samlade in dem för.
 • Du tar tillbaka samtycket till behandling (gäller bara när du gett samtycke).
 • Du invänder mot behandlingen av personuppgifterna och vi behöver inte kunna fortsätta behandla dem.
 • Behandlingen är olaglig.
 • Vi behöver radera personuppgifterna för att uppfylla lagkrav.

Vi kan dock inte radera uppgifterna i följande situationer:

 • Vi behöver behandla personuppgifterna för att uppfylla lagkrav.
 • Vi måste arkivera personuppgifterna.
 • Personuppgifterna behövs för att rätten till yttrande- och informationsfrihet ska kunna utövas.
 • Personuppgifterna behövs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Flytta uppgifterna

Du kan begära att vi ger dig en kopia av uppgifterna du har hos oss i ett digitalt format som du kan flytta till någon annan (så kallad dataportabilitet). Det gör du genom att kontakta oss och be oss om att ge dig uppgifterna.

Vi behåller uppgifterna hos oss, även efter att du fått din kopia.

Kontakt

Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Vårt kontaktformulär: Kontakta oss

Kontakta vårt dataskyddsombud

Telefon: 0771-670 670
E-post: dataskyddsombud@bolagsverket.se

Skriftlig kommunikation med Bolagsverket blir allmän handling och hamnar i våra arkiv. Allt du skriver kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen efter en sekretessprövning.

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). De bedömer om de ska gå vidare med ärendet och meddelar dig inom tre månader om de går vidare eller inte med ärendet.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats.