Företagsinteckningar – så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter. Det är dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som styr hur vi ska behandla personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in:

  • namn
  • personnummer
  • e-postadress
  • information från din e-legitimation.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Syftet är att du ska kunna använda e-tjänsten.

Dessutom vi dina uppgifter för att säkerställa att vår verksamhet fungerar bra och att uppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

Måste du ge oss dina personuppgifter?

Ja, det är lagstadgat att du måste ge oss dina personuppgifter för att för att kunna använda e-tjänsten.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Vi får behandla dina personuppgifter eftersom vi behöver det för att kunna uppfylla vår del av avtalet som du ingår med oss när du använder e-tjänsten.

Vi får behandla dina personuppgifter eftersom det behövs för att vi ska kunna göra sådant som vi är skyldiga att göra enligt lag.

Vem har tillgång till uppgifterna vi har om dig?

Bolagsverkets medarbetare kan se dina personuppgifter när de handlägger ditt ärende.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bolagsverket sparar dina uppgifter tills ärendet är registrerat.

Ta reda på vilka uppgifter vi har om dig

Du kan ta reda på vilka uppgifter Bolagsverket har om dig i våra register. Det finns två sätt att ta göra det:

Flytta uppgifterna

Du kan begära att vi ger dig en kopia av uppgifterna du har hos i ett digitalt format som du kan flytta någon annan (så kallad dataportabilitet). Det gör du genom att kontakta oss och be oss om att ge dig uppgifterna.

Vi behåller uppgifterna hos oss, även efter att du fått din kopia.

Kontakt

Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Vårt kontaktformulär: Kontakta oss

Kontakta vårt dataskyddsombud

Telefon: 0771-670 670
E-post: dataskyddsombud@bolagsverket.se

Skriftlig kommunikation med Bolagsverket blir allmän handling och hamnar i våra arkiv. Allt du skriver kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen efter en sekretessprövning.

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). De bedömer om de ska gå vidare med ärendet och meddelar dig inom tre månader om de går vidare eller inte med ärendet.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats.