Företagarpanelen – så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter. Det är dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som styr hur vi ska behandla personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in:

  • namn
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • ort
  • kön
  • födelseår.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Syftet är att Bolagsverket enkelt och relativt snabbt ska komma i kontakt med och kunna ta hjälp av företagare, som anmält intresse av det, i till exempel utvecklingen av våra e-tjänster.

Dessutom behandlar vi dina uppgifter för att säkerställa att vår verksamhet fungerar bra och att uppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

Måste du ge oss dina personuppgifter?

Nej, det är helt frivilligt att vara med vår företagarpanel. Men för att vi ska kunna göra vissa urval och kontakta deltagarna måste vi ha dina personuppgifter.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Vi får behandla dina personuppgifter eftersom du ger ditt samtycke till det när du fyller i intresseanmälan.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Det gör du genom att kontakta oss muntligt eller skriftligt och berätta att du inte längre samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

Då raderar vi dig ur registret.

Vem har tillgång till uppgifterna vi har om dig?

Ett fåtal av Bolagsverkets medarbetare kan se dina personuppgifter när de behöver komma i kontakt med dig för en förfrågan om att hjälpa oss.

Vi är en myndighet och följer därför offentlighetsprincipen. Det innebär att vi kan lämna ut all information som rör ärenden hos oss om någon ber om det. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut uppgifterna, men de flesta av våra uppgifter är inte sekretessbelagda.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Bolagsverket sparar dina uppgifter i två år och sen tar vi kontakt med dig för att fråga om du vill står kvar i registret.

Ta reda på vilka uppgifter vi har om dig

Du kan ta reda på vilka uppgifter Bolagsverket har om dig i våra register. Det finns två sätt att ta göra det:

Rätta personuppgifterna

Du kan begära att vi rättar dina personuppgifter om de innehåller fel. Det gör du genom att kontakta oss och be oss ändra i dina uppgifter. Berätta då vad som är fel i uppgifterna du vill rätta.

Radera personuppgifterna

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss och be oss radera. Berätta då vilka uppgifter du vill radera och motivera varför du vill det.

Kontakt

Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Vårt kontaktformulär: Kontakta oss

Kontakta vårt dataskyddsombud

Telefon: 0771-670 670
E-post: dataskyddsombud@bolagsverket.se

Skriftlig kommunikation med Bolagsverket blir allmän handling och hamnar i våra arkiv. Allt du skriver kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen efter en sekretessprövning.

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). De bedömer om de ska gå vidare med ärendet och meddelar dig inom tre månader om de går vidare eller inte med ärendet.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats.