Bolagsverkets app – så behandlar vi personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter. Det är dataskyddsförordningen och andra bestämmelser som styr hur vi ska behandla personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in:

  • personnummer
  • namn
  • registrerad företagsinformation, till exempel adress
  • information från din e-legitimation
  • uppgifter om din mobila enhet – om du väljer att få notiser från oss.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Syftet är att du ska kunna använda appen och se aktuella uppgifter om ditt företag. Om du väljer att få notiser från oss behöver vi uppgift om din mobila enhet för att kunna skicka informationen rätt.

Dessutom behandlar vi dina uppgifter för att säkerställa att vår verksamhet fungerar bra och att uppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

Måste du ge oss dina personuppgifter?

Nej, det är helt frivilligt att använda appen. Men för att du ska kunna använda appen och se aktuell företagsinformation om ditt företag måste vi ha dina personuppgifter.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Vi får behandla dina personuppgifter eftersom vi behöver det för att kunna uppfylla vår del av avtalet som du ingår med oss när du loggar in och använder appen.

Vem har tillgång till uppgifterna vi har om dig?

Bolagsverkets medarbetare kan inte se dina personuppgifter i samband med att du använder appen. Vi sparar inga personuppgifter om vem som laddat ner eller loggat in i appen.

Vi är en myndighet och följer därför offentlighetsprincipen. Det innebär att vi kan lämna ut all information som rör ärenden hos oss om någon ber om det. Vi gör alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut uppgifterna, men de flesta av våra uppgifter är inte sekretessbelagda.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna i appen hämtas när du loggar in i appen och visas bara under den tid du är inloggad. När du loggar ut ur appen raderas personuppgifterna från appen.

Om du väljer att få notiser från oss kommer vi att spara uppgift om din mobila enhet. Uppgiften sparas så länge du har appen installerad på enheten, även om du slår av notisfunktionen.

Ta reda på vilka uppgifter vi har om dig

Du kan ta reda på vilka uppgifter Bolagsverket har om dig i våra register. Det finns två sätt att ta göra det:

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära att vi ska rätta eller radera dina personuppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna eller att vi flyttar dem till någon annan (så kallad dataportabilitet).

Om du inte längre vill ha notiser från oss kan du begära att vi raderar uppgiften om din mobila enhet.

Dina rättigheter – så behandlar vi personuppgifter

Kontakt

Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Vårt kontaktformulär: Kontakta oss

Kontakta vårt dataskyddsombud

Telefon: 0771-670 670
E-post: dataskyddsombud@bolagsverket.se

Skriftlig kommunikation med Bolagsverket blir allmän handling och hamnar i våra arkiv. Allt du skriver kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen efter en sekretessprövning.

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningens regler kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). De bedömer om de ska gå vidare med ärendet och meddelar dig inom tre månader om de går vidare eller inte med ärendet.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats.