Så behandlar vi dina personuppgifter

Bolagsverket värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. På de här sidorna kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi behandlar dem, samt dina rättigheter att påverka hur vi behandlar dem.

Då det är olika regler för hur vi får behandla dina personuppgifter så behöver du läsa om vad som just gäller i din situation.

Dina personuppgifter hos oss

Du kan läsa mer om Dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY):s webbplats.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) – Dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats.

Särskilda regler för Bolagsverkets register

De register som Bolagsverket är skyldig att ha innehåller alltid speciella regler om hur personuppgifter ska hanteras. Dessa regler tar både hänsyn till den registrerades integritetsskydd och andras behov av att få del av de registrerade uppgifterna.

Specialreglerna går före dataskyddsförordningen. Det innebär att vissa rättigheter som du som registrerad vanligtvis skulle ha haft enligt dataskyddsförordningen inte gäller för Bolagsverkets register. Till exempel är det inte möjligt att begära att uppgifterna ska raderas. För de flesta registren finns också en begränsad möjlighet att få uppgifterna rättade. Detsamma gäller möjligheten att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Anledningen till att det finns andra regler för personuppgifter i Bolagsverkets register, än enligt dataskyddsförordningen, är att riksdagen har bedömt att uppgifterna i registren har viktiga rättsliga följder för andra än de registrerade. Syftet med undantagen är alltså att skydda tredjemans intressen, det vill säga att skydda de som gör affärer med, eller på annat sätt har att göra med, ett företag som är registrerat hos Bolagsverket.

Du kan läsa mer om vad vi registrerar i våra företagsregister genom att gå till sidan:

Vad vi registrerar

Användning för utveckling och statistik

Om du är registrerad hos Bolagsverket kan dina personuppgifter även komma att användas i våra testmiljöer. Då används uppgifterna vid de tester som görs för att säkerställa att våra tekniska system fungerar som de ska. Uppgifterna används under en begränsad tid och enbart för utveckling av våra it-system. Den rättsliga grunden för denna hantering är att det finns ett allmänt intresse av att myndighetens it-system fungerar som de ska.

Personuppgifterna finns också i vårt statistikverktyg, det vill säga det it-system som används för att ta fram statistikuppgifter. Uppgifterna i statistikverktyget behandlas enbart för statistikändamål.