Vår organisation

Bolagsverket har drygt 600 anställda och ligger i Sundsvall. Myndigheten styrs av en generaldirektör som regeringen utser. Regeringen utser också ett insynsråd.

Bolagsverkets organisation


Strategisk ledningsgrupp

Generaldirektör

Annika Stenberg

Direktör

Inga Otmalm

Chef för staben

Monica Lundqvist

Chef för infrastrukturtjänster och informationsförsörjningsavdelningen

Dani Dawoodson

Tf chef för företagsavdelningen

Heléne Lindqvist

Chef för digitaliserings- och innovationsavdelningen

Patrick Eckemo

Chef för it-avdelningen

Joel Tostar

Chef för rättsavdelningen

Erik Janzon

Våra e-postadresser är uppbyggda enligt principen:

förnamn.efternamn@bolagsverket.se