Testbädd – demotjänster

Testbädden för Mina ombud innehåller avskalade demotjänster för att få en inblick i hur en framtida digital fullmaktshantering skulle kunna fungera.

Demotjänsterna innehåller enbart testdata och har inte komplett funktionalitet. Fullmaktsmallarna som visas i demotjänsterna behöver inte motsvara verkligheten utan är enbart i testsyfte.

Syfte med demotjänsterna

Syftet är att

 • få en känsla för vad som kan göras och se flödet i det framtida Mina ombud
 • förstå hur du kan använda Mina ombud som firmatecknare, ombud eller i rollen av tredje man (där fullmakten gäller)
 • ge feedback till oss så att vi kan anpassa Mina ombud där det behövs.

Avgränsningar i testbädden (som kommer att finnas i produktionslösningen)

Avgränsningarna är att

 • ta bort fullmakter
 • skapa fullmaktsmallar
 • notifieringar
 • en fullmakt kan delegeras vidare i samma eller mindre omfattning (senare skede i produktionslösningen).

Testbäddens olika delar

Webbgränssnitt

Du kan enkelt testa flödet för att skapa en fullmakt, se utdelade fullmakter och se tilldelade fullmakter via testbäddens webbgränssnitt.

Om du är en kommun, myndighet eller kanske leverantör av e-tjänsteplattform och vill testa åtkomst till en e-tjänst utifrån en digital fullmakt kan du kontakta oss, så hjälper vi dig att skapa en fullmaktsmall i testbädden. I fullmaktsmallen kommer kopplingen att finnas som låser upp en e-tjänst.

API

De kommuner, myndigheter eller kanske leverantörer av e-tjänsteplattformar som fått hjälp att skapa fullmaktsmallar i testbädden kan verifiera utdelade digitala fullmakter i sina e-tjänster via API-anrop. Använd testbädden för att tilldela en fullmakt som avser behörighet till en eller flera e-tjänster hos er. Ni kan via API-anrop hämta behörigheter som är utdelade till någon och utifrån svaret öppna de e-tjänster som behörigheten avser. Se vidare API TestbäddMinaOmbud på [Devportal]- WSO2 APIM (bolagsverket.se) Länk till annan webbplats..

Så här får du åtkomst till demotjänsterna

Kontakta minaombud@bolagsverket.se och meddela att du vill använda demotjänsterna. Skriv ditt namn och vilken organisation du representerar. Du kommer att få ett användarnamn skickat till dig, samt ett lösenord som meddelas på ett säkert sätt. Ni kan vara flera personer inom en organisation som delar på ett användarnamn. Du använder ditt användarnamn och lösenord för att logga in till testbädden. Vi skickar även en länk till testbädden där du når demotjänsterna.

Är du intresserad av att använda vårt API rekommenderar vi att du kontaktar oss så hjälper vi dig att skapa en fullmaktsmall i testbädden. Det gör att du kan testa utdelade fullmakter och åtkomst till de e-tjänster som du vill ge behörighet till.

Testdata som du kan använda under dina tester

Det är bara vissa personnummer som kan användas i demotjänsterna och alla personnummer och namn är påhittade. Du kan lätt hitta vilka personnummer som du kan använda när du har loggat in till testbädden.


När du loggat in kommer du till en portalsida där du hittar de två demotjänsterna samt kort information om hur du använder demotjänsterna och vilket testdata du kan använda.


Demotjänsten – skapa och visa

I demotjänsten kan du som firmatecknare skapa, signera och skicka in fullmakter. Du kan också se fullmakter som har delats ut.


Logga in som en testperson. Använd testdatan som är avsedd för detta. Testdata finns för både firmatecknare och fullmaktshavare (ombud).


 • Skapa fullmakt – Här kan firmatecknare påbörja ett flöde för att skapa, signera och eventuellt skicka in en fullmakt.
 • Skriva under/Skicka in fullmakt – Här kan firmatecknare se utkast på påbörjade fullmakter som behöver signeras eller skickas in.
 • Visa fullmakter firmatecknare – Visar registrerade fullmakter som den inloggade har delat ut.
 • Visa fullmakter ombud – Visar registrerade fullmakter som den inloggade har fått.
 • Gå tillbaka till portalsidan – Här visas portalsidan igen för att välja en annan demotjänst eller för att se testpersoner.

Demotjänsten – agera

Tänk dig demotjänsten agera som en e-tjänst som en annan aktör än Mina ombud tillhandahåller (Bolagsverket i exemplet). I demotjänsten kan ett ombud som har fått en fullmakt (tilldelat via den andra demotjänsten skapa) agera med hjälp av fullmakten. Ombudet kan i exemplet ändra adressuppgifter eller styrelseuppgifter för det företaget som den företräder.

Agera demotjänsten är ett påhittat exempel och inga uppgifter kommer att sparas.