Mina ombud

- när en person behöver företräda någon annan i en digital tjänst.

Mina ombud är en nationell infrastruktur för en standardiserad och säker digital fullmaktshantering. Den nationella infrastrukturen möjliggör att kunna företräda företag och fysiska personer med hjälp av digitala fullmakter.

Vad är Mina ombud?

Mina ombud innehåller ett webbgränssnitt där du enkelt kan skapa och ta bort fullmakter samt få en överblick över vilka fullmakter du har fått respektive delat ut.

Infrastrukturen gör det möjligt att agera med hjälp av fullmakter i digitala tjänster hos exempelvis en kommun eller en myndighet. De kommuner och myndigheter som vill ansluta till infrastrukturen kan låta Mina ombud lagra fullmakterna åt sig.

Dessutom kommer anslutna organisationer att få åtkomst till ett administrativt gränssnitt för att hantera fullmaktsmallar och fullmakter som gäller hos dem.

Sammanfattningsvis gör Mina ombud det enkelt för organisationer och fysiska personer att ta hjälp och sköta sina åtaganden digitalt.

Den nationella infrastrukturen är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Presentation – Mina ombud

Mina ombud – En nationell infrastruktur för en standardiserad och säker digital fullmaktshantering Länk till annan webbplats.

Vill du vara med och bidra?

För att nå längre och skapa en nationell lösning vill vi samarbeta med fler kommuner, myndigheter och privata aktörer. Därför vill vi bjuda in fler till att vara med att bidra med behov, kunskap och idéer. Kontakta  minaombud@bolagsverket.se så berättar vi mer!

Tidplan

Inom uppdraget Mina ombud arbetar vi med följande tidplan

  • maj 2022: lansering av Mina ombud, fullmakter för företag i ett fåtal anslutna kommuner/myndigheter
  • oktober 2022: lansering av Mina ombud, fullmakter för företag
  • hösten 2023: lansering av Mina ombud, fullmakter för företag och privatpersoner.

Vill du ansluta till testbädden för Mina ombud?

I demotjänsterna är det fritt fram att prova kommande funktionalitet för digitala fullmakter. Målet är att få förståelse för hur ett framtida flöde för fullmaktshantering kommer att se ut och att tänka sig in i hur digitala fullmakter kan användas i egna digitala tjänster.

Läs mer om hur demotjänsterna fungerar och hur du kommer åt dessa på sidan Testbädd – demotjänster.

Testbädden för Mina ombud är finansierat av Vinnova.

Förstudie för att identifiera behov och krav

Under en förstudie som genomfördes 2019 identifierade vi behov och krav på en nationell lösning genom att

  • intervjua ett antal kommuner, myndigheter och privata aktörer
  • ta fram en konceptuell arkitektur som matchar behov och lösningsmönster.

Nationell behörighetslösning – slutrapport (1,2 MB) Pdf, 1 MB.