Informationsmöte om nya maskin-till-maskintjänster hos Bolagsverket

Vill du veta mer om hur Bolagsverket tänker skapa nya och förbättrade sätt att använda företagsinformation och hur vi i ekosystemet ska göra det möjligt för anslutning till digitala tjänster för företagsregistrering mellan privata och offentliga aktörer i ekosystemen?

Den 30 augusti berättar vi om de maskin-till-maskintjänster som Bolagsverket utvecklar både för att hämta företagsinformation och för att lämna in registreringsärenden.

Datum: 30 augusti 2022
Tid: kl. 14–14.45
Plats: Digitalt via Skype

Agenda

  • Information om hur du som kund kommer att kunna hämta företagsinformation via maskin-till-maskintjänster
  • Information om ny maskin-till-maskintjänst för nybildning av aktiebolag
  • Information om planerna för fortsatt utveckling för andra ärendetyper och företagsformer.

Välkomna!

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du anmäler dig till våra evenemang

Anmälan