Kontaktuppgifter – digital inlämning av årsredovisning

Övergripande frågor om arbetet med att inför en digital tjänst för inlämning av årsredovisning.

Nina Brede, operativ projektägare
E-postadress: nina.brede@bolagsverket.se
Telefon: +46 70-653 59 66

Tekniska frågor och synpunkter
E-postadress: emsdiar@bolagsverket.se