Dokumentation från möten – digital inlämning av årsredovisning – regelverk K3

Här samlar vi information från möten som har varit. Du kan ta del av de presentationer som visades under tillfällena.

Lanseringsmöte, januari 2021

Den 26 januari 2021 genomförde vi ett digitalt möte med information om nya taxonomier och tjänster samt allmän status kring pågående aktiviteter. Presentationen från mötet hittar du som en pdf under nyheter på taxonomier.se Länk till annan webbplats.

Lanseringsmöte, maj 2020

Den 19 maj 2020 genomförde vi ett informationsmöte över Youtube för att tillsammans med Skatteverket, SCB och Bokföringsnämnden gå igenom taxonomin för K3-koncern och företagens ekonomi, (FEK).

Presentation

Se film på Youtube från lanseringsmötet Länk till annan webbplats.

Lanseringsmöte, taxonomier, K3-koncern och företagens ekonomi, (FEK) (3,2 MB) Pdf, 3 MB.

Dialogdag, februari 2020

Den 27 februari 2020 genomförde vi en dialogdag i Stockholm.

Presentation

Dialogdag 27 februari 2020 (2,0 MB) Pdf, 2 MB.

Dialogdag, juni 2019

Den 3 juni 2019 genomförde vi en dialogdag i Stockholm där vi fokuserade på hanteringen av revisionsberättelser vid digital inlämning. På mötet och den workshop som vi genomförde deltog representanter från Bolagsverket, programvaruleverantörer, Srf konsulterna och FAR.

Presentation

Workshop kring revisionsberättelsen (1,9 MB) Pdf, 2 MB.

Lanseringsmöte, taxonomi K3, januari 2019

Den 22 januari 2019 genomförde vi ett informationsmöte i Stockholm för att tillsammans med Skatteverket, SCB och Bokföringsnämnden gå igenom taxonomin för K3 med deltagare som anmält sig till mötet, exempelvis personer från KPMG, EY, XBRL Sweden, FAR och Srf konsulterna.

Presentation

Se filmen från lanseringsmötet på vimeo.com Länk till annan webbplats.

Lanseringsmöte, taxonomi K3 (7,4 MB) Pdf, 7 MB.

Dialogdag, maj 2018

Den 22 maj 2018 genomförde vi en dialogdag i Stockholm där vi delade erfarenheter från etapp 1 samt utvärderade det gemensamma arbetet med att skapa en tjänst för digital inlämning av årsredovisning. Vi gick även igenom uppdraget att utveckla tjänsten till att omfatta samtliga företagsformer som ska skicka in årsredovisning samt status för arbetet med taxonomin för K3.

Presentation

Dialogdag, den 22 maj (1,1 MB) Pdf, 1 MB.

Lansering av K2- och K3-taxonomier, maj 2018

Den 3 maj 2018 samlades vi i Stockholm för att tillsammans diskutera den nya K3-taxonomin samt den anpassade K2-taxonomin. PWD-versionen av K3-taxonomin, dokumentation och information om granskningsperioden finns på Taxonomier.se under Externa länkar.

Presentation

Lansering av K2 och K3 taxonomier för publik granskning (1,1 MB) Pdf, 1 MB.