Information som gäller regelverket K3 – digital inlämning av årsredovisning

I slutet av mars 2018 fick vi uppdraget att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisning till att omfatta alla företagsformer som enligt lag ska upprätta en årsredovisning och skicka in den till oss. Det arbetet ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2021.

Uppdrag att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Rapporter

Delrapport 2, februari 2019 – Uppdraget att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer (158 kB) Pdf, 157 kB.

Delrapport 1, juni 2018 – Uppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer (153 kB) Pdf, 153 kB.

Bilaga till delrapport 1 – Uppdraget att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer (416 kB) Pdf, 415 kB.

Regelverket K3

Den 9 februari 2019 öppnade vi möjligheten även för de aktiebolag som följer regelverket K3 att lämna in årsredovisningen digitalt. För att K3-företagen ska kunna lämna in årsredovisningen digitalt måste de ha en programvara som är anpassad för detta. Det kan vara ett bokföringsprogram, ett ekonomiprogram eller någon annan mjukvara.

Vissa programvaror stöder redan K3, medan andra programvaruleverantörer arbetar med det. Vårt tips är att du kollar status för K3 med leverantören av den programvara du använder eller funderar på att börja använda.