Dokumentation från möten – digital inlämning av årsredovisning – regelverk K2

Här samlar vi information från möten som har varit och du kan ta del av de presentationer som visades under tillfällena.

Lansering av uppdaterade taxonomier för K2 – 2021

Den 19 maj 2021 genomförde vi ett digitalt möte med information om uppdaterade taxonomier samt allmän status kring pågående aktiviteter. Presentationen från mötet hittar du som en pdf under nyheter på taxonomier.se Länk till annan webbplats.

Lansering av K2 och K3 taxonomier för publik granskning – 2018

Den 3 maj samlades vi i Stockholm för att tillsammans diskutera den nya K3-taxonomin samt den anpassade K2-taxonomin. PWD-versionen av K3-taxonomin, dokumentation och information om granskningsperioden finns på taxonomier.se Länk till annan webbplats..

Presentation

Förutsättningar för att ansluta – 2018

Den 16 januari 2018 samlades vi för att tillsammans gå igenom och diskutera förutsättningarna för att ansluta till Bolagsverkets inlämningstjänst för digital årsredovisning.

Presentation

Webbseminarium om avtal – 2017

Den 15 oktober 2017 genomförde vi ett webbseminarium där vi gick igenom det avtal som ska skrivas mellan Bolagsverket och de programvaruleverantörer som vill ansluta till Bolagsverkets API för digital inlämning av årsredovisning. Nedan har vi sammanställt de frågor och svar som lyftes i chatten till webbseminariet.

Presentation och utdrag från chatt

Specifikationer och tillämpningar – 2017

Den 7 november 2017 samlades vi i Stockholm för att diskutera digital årsredovisning. Tillsammans gick vi bland annat igenom specifikationer för taxonomin och tillämpningsanvisningar för e-tjänsten.

Presentationer

Teknisk dokumentation

På projektets webbplats hittar du teknisk dokumentation, tillämpningsanvisningar och exempel som är framtagna för tjänsten.

Fastställda taxonomier – 2017

Den 3 oktober 2017 samlades vi i Stockholm för att lansera och diskutera de fastställda taxonomierna för att lämna in årsredovisning till Bolagsverket. Taxonomierna omfattar årsredovisning för K2, revisionsberättelse och fastställelseintyg.

Presentationer

Lanseringsmöte – 2017

Den 30 maj 2017 lanserade vi, tillsammans med våra samverkansmyndigheter, Public Working Draft (PWD) av 2017 års taxonomi för årsredovisningar K2.

Presentationer

Lanseringsmötet arrangerades av Bolagsverket tillsammans med Bokföringsnämnden, FAR, Finansinspektionen, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB.

Under mötet informerade vi om taxonomierna och de förutsättningar som kommer att råda under granskningsperioden 29 maj – 13 augusti.

Vi gick även igenom formatet iXBRL samt testbänk och tjänstespecifikationer koppla till den kommande digitala tjänsten för digital inlämning av årsredovisning.

Dialogdagar – 2017

Den 9—10 maj 2017 genomförde vi, tillsammans med våra samverkansmyndigheter, information och dialog om en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar.

Presentationer

Syftet med dagarna var att återkoppla de resultat och insikter vi samlat på oss sedan de dialogdagar vi genomförde i november 2016 samt att hämta in nya synpunkter och fortsätta dialogen. Målsättning var att ge alla deltagare en bra bild av förutsättningar och den inriktning vi ser för fortsatt arbete.

Dialogdagar – 2016

Den 28-29 november 2016 genomförde vi, tillsammans med våra samverkansmyndigheter, information och dialog om en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar.

Presentationer

Syftet med dagarna var att samla privata och offentliga intressenter i den finansiella rapporteringskedjan kring årsredovisningar för att fånga behov, skapa dialog för det fortsatta arbetet samt få en aktuell bild över nuläget.