Årsredovisningstaxonomi för K2 – digital inlämning av årsredovisning

Taxonomin för K2 (mindre aktiebolag) har tagits fram inom ramen för Bolagsverkets regeringsuppdrag "Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.".

Allt material är samlat på taxonomier.se

På webbplatsen taxonomier.se Länk till annan webbplats.samlar vi taxonomin samt all information som är kopplad till den.

Samverkan mellan myndigheter

Arbetet med taxonomin har bedrivits under våren 2017 i samverkan mellan ett flertal myndigheter. Myndigheter som deltagit i kravställandet av K2-taxonomin är Bokföringsnämnden, Skatteverket, Finansinspektionen, Statistikmyndigheten SCB och Bolagsverket.