Antal digitalt inlämnade årsredovisningar

Här visar vi hur många digitalt inlämnade årsredovisningar vi har fått in till oss.

Siffrorna visar hur många digitala årsredovisningar som vi har fått in per månad samt det totala antalet digitala årsredovisningar. Vi uppdaterar innehållet i början av varje månad.

Antal digitalt inlämnade årsredovisningar

Tabellen visar antal inlämnade årsredovisningar för varje månad för åren 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022.

Månad

2018

2019

2020

2021

2022

Januari

1 264

5 133

9 317

15 161

Februari

1 398

5 445

12 239

17 165

Mars

92

2 369

9 352

19 101

25 424

April

371

2 220

7 496

14 275

20 104

Maj

334

2 736

7 874

15 527

23 628

Juni

744

4 710

14 856

28 931

43 771

Juli

2 289

11 733

23 945

32 597

45 581

Augusti

364

1 825

3 478

8 434

10 387

September

188

2 187

5 173

8 525

11 281

Oktober

480

3 030

6 083

10 106


November

667

3 363

7 561

11 669


December

431

2 656

5 558

9 024


Totalt

5 960

39 491

101 954

179 745

212 603