Anmälan – lansering av taxonomier m.m.

Den 1 juni 2022 presenterar vi en final-version av taxonomin för inkomstdeklaration 2 och granskningsversioner av årsredovisning och statistik. Samtidigt berättar vi om vad som är på gång i taxonomisamarbetet mellan Bolagsverket, Skatteverket, Bokföringsnämnden, SCB och Finansinspektionen.

Tid och plats

Datum: 1 juni 2022
Tid: kl. 9–11
Plats: Digitalt via Skype

Agenda

 • Finalversioner, 24 maj 2022
  • Inkomstdeklaration 2 (INK 2)
  • Engelsk översättning av K2-taxonomin
 • Publika granskningsversioner, 23 juni 2022
  • Årsredovisning övriga företagsformer
  • Företagsekonomisk statistikrapportering, kvartal
 • Kommande finalversioner 2022
 • Arbete som pågår hos respektive myndighet

Anmälan

Sista anmälningsdag och dag för avanmälan är 2022-05-30.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du anmäler dig till våra evenemang