Digital inlämning av årsredovisning

I juli 2016 fick Bolagsverket i uppdrag av regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Den 26 mars 2018 öppnade vi e-tjänsten för de aktiebolag som följer regelverket K2.

Uppdraget har genomförts i samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB, Finansinspektionen samt i dialog med bland annat Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet.

Vi har fått i uppdrag att utveckla tjänsten

I slutet av mars 2018 fick vi uppdraget att utveckla tjänsten till att omfatta alla företagsformer som enligt lag ska upprätta en årsredovisning och skicka in den till oss. Slutrapporten skickades in till Regeringskansliet 26 mars 2021.

Slutrapport – Uppdrag att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar m.m för alla företagsformer (530 kB) Pdf, 529 kB.

Uppdrag att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer (Regeringskansliet) Länk till annan webbplats.

Aktiebolag som följer regelverket K3

Den 9 februari 2019 öppnade vi möjligheten även för de aktiebolag som följer regelverket K3 att lämna in årsredovisningen digitalt. För att K3-företagen ska kunna lämna in årsredovisningen digitalt måste de ha en programvara som är anpassad för detta. Det kan vara ett bokföringsprogram, ett ekonomiprogram eller någon annan mjukvara.

Vissa programvaror stöder redan K3, medan andra programvaruleverantörer arbetar med det. Vårt tips är att du kollar med din leverantör av den programvara som just du använder.

Vad tycker företagare och ombud om obligatorisk digital inlämning?

Frågan om ett obligatorium har ställts till våra besökare på bolagsverket.se via en webbenkät. Se filmen för hur de svarar.

Film: Vad tycker företagare?