Så här hämtas dina företagsuppgifter

Bolagsverket har tillsammans med Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket utvecklat en sammansatt bastjänst som erbjuder förmedling av grundläggande uppgifter om företag. Här läser du om vilka uppgifter som statliga och kommunala myndigheter kan hämta.

Det är myndigheten som hämtar företagsuppgifterna och uppgifterna hämtas bara på din begäran. Myndigheten lagrar inte uppgifterna och de visas bara för dig. Ingen annan får tillgång till dem och de kommer heller inte att användas för andra ändamål än för att underlätta för dig att använda myndighetens e-tjänst.

Vilka företag ser du i företagslistan?

I företagslistan ser du företag registrerade hos Bolagsverket. Om du är registrerad för moms, är arbetsgivare eller godkänd för F-skatt hos Skatteverket, visas det som enskild näringsverksamhet. Benämningen enskild näringsverksamhet betyder bara att du finns registrerad i Skatteverkets register.

Vilka uppgifter hämtar myndigheten om ditt företag?

Tjänsten förmedlar bara de grundläggande uppgifter som myndigheten behöver för att minska ditt uppgiftslämnande i e-tjänsten. Bland de grundläggande företagsuppgifter som e-tjänsten kan hämta finns företagsnamn, kontaktuppgifter, namn på funktionärer samt firmateckningsinformation.

För fullständig information om vilka uppgifter som förmedlas kan du kolla på sidan Uppgifter som kan förmedlas.

Finns det personuppgifter i tjänsten?

I den sammansatta bastjänsten ingår viss hantering av personuppgifter.

Den sammansatta bastjänsten behandlar person­uppgifter, bl.a. personnum­mer, för att säkert kontrollera att du är behörig att ta del av upp­gifter för företagets räkning.

Om du har en enskild näringsverksamhet behandlar bastjänsten även personuppgifter, eftersom dina personuppgifter är dina företagsuppgifter.

Det är myndigheten som hämtar företagsuppgifterna på din begäran som är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i den sammansatta bastjänsten. Bolagsverket är ett personuppgiftsbiträde åt den myndigheten när uppgifterna förmedlas i tjänsten. Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB ansvarar för sina egna behandlingar när uppgifter om ditt företag lämnas ut.

Vill du ändra uppgifter om ditt företag?

Det gör du på verksamt.se Länk till annan webbplats.. Om du som enskild näringsidkare vill ändra folkbokföringsadress gör du det hos Skatteverket Länk till annan webbplats..

Sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag

Den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag tillhandahålls av Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB. Bolagsverket ansvarar för tjänsten. Den gör att kommuner och myndigheter kan förenkla för Sveriges företagare i sina e-tjänster.