Uppgifter som kan förmedlas

Den sammansatta bastjänsten för grundläggande företagsuppgifter kan förmedla information om enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar.

Information om företaget

 • företagsnamn
 • juridisk form
 • postadress
 • kommunkod säte
 • länskod säte
 • e-postadress
 • telefonnummer till företaget
 • SNI-koder företag
 • företagsform
 • datum för företagets registrering
 • företagets status
 • näringslivsregistrering
 • F-skatt skatteform
 • momsregistrering
 • arbetsgivarregistrering
 • belägenhetsadress till företaget
 • firmateckning
 • verksamhetsbeskrivning för företaget
 • samlade funktionärer
 • aktiekapital/aktier
 • räkenskapsår
 • enskild näringsidkares fullständiga namn
 • enskild näringsidkares folkbokföringsadress.

Information om företagets arbetsställe

 • antal arbetsställen
 • postadress till företagets arbetsställen
 • belägenhetsadress till företagets arbetsställen
 • telefonnummer till arbetsställen
 • CFAR-nummer
 • SNI-koder arbetsställe
 • benämning arbetsställe
 • markering för huvudarbetsställe.

Relation användare – företag

 • roll i företag
 • företagsengagemang.

Ibland har flera myndigheter skickat svar på samma fråga, till exempel om adressuppgifter. Då har bastjänsten regler för vilken myndighets uppgifter som den ska förmedla. Läs mer om vilka uppgifter som kommer från vilken myndighet, på sidan Grundläggande uppgifter om företag - uppgiftsdefinitioner Länk till annan webbplats..