Så här fungerar den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag

Den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag skapades för att förenkla för Sveriges företagare. Tjänsten har två användningsområden – förifyllnad av e-tjänster och hämtning av företagsuppgifter till verksamhetssystem. Uppgifterna som förmedlas i tjänsten hämtas från Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB.

Förifyllnad av e-tjänster

Den sammansatta bastjänsten förmedlar grundläggande uppgifter om företag från en myndighet till en e-tjänst. Företagsuppgifterna blir därmed ifyllda i e-tjänsten. Förmedlingen sker på uppdrag av företagaren i e-tjänsten.

Så här hämtar en företagare sina uppgifter till en kommuns e-tjänst från den sammansatta bastjänsten

  1. En företagare loggar in i en e-tjänst hos en kommun eller myndighet och väljer att förifylla sina företagsuppgifter.
  2. E-tjänsten skickar en fråga till SSBT om att hämta uppgifterna.
  3. Den sammansatta bastjänsten skickar i sin tur frågan till de anslutna myndigheterna: Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket.
  4. Myndigheterna tar emot frågan, prövar automatiskt utlämningen av uppgifterna och skickar svaret till den sammansatta bastjänsten.
  5. Bastjänsten skickar svaret till kommunens e-tjänst, där uppgifterna fylls i för företagaren.
  6. Företagaren granskar uppgifterna och skickar därefter in dem till kommunen/myndigheten. Först när uppgifterna är inskickade får kommunen/myndigheten tillgång till informationen.

Indirekt återanvändning lämpar sig bra i de fall myndigheten önskar uppgifter från företagaren via en e-tjänst. Genom att visa upp företagsuppgifterna för företagaren i e-tjänsten säkerställs god kvalité både i källan och till den mottagande kommunen/myndigheten.

Företagsinformation till verksamhetssystem

Nu finns möjligheten att hämta uppgifter om företag från sammansatta bastjänsten till verksamhetssystem. Direkt återanvändning, som den nya funktionen kallas, kompletterar användningsområdet förifyllnad av e-tjänster. Direkt återanvändning öppnar upp för att hämta företagsuppgifter från källorna – snabbt och smidigt.

Så här hämtas information till verksamhetssystem

  1. Ett verksamhetssystem behöver grundläggande uppgifter om företag och skickar en fråga till den sammansatta bastjänsten.
  2. Den sammansatta bastjänsten skickar i sin tur frågan till de anslutna myndigheterna: Bolagsverket, Statistikmyndigheten SCB och Skatteverket.
  3. Myndigheterna svarar på sina respektive delar.
  4. Bastjänsten sätter ihop ett svar och förmedlar det till verksamhetssystemet.

Direkt återanvändning kan användas i de fall där företagaren inte involveras i processen att lämna information till kommunen/myndigheten.

Varför skapades den sammansatta bastjänsten?

Den sammansatta bastjänsten är ett resultat av en kartläggning av företags uppgiftslämnande som inleddes 2011. Fokus var då riktat mot att samordna och standardisera företagens uppgiftsinlämning till det offentliga, för att på så vis minska företagens administrativa börda. Läs mer om kartläggningen på sidan Minskat och förenklat uppgiftslämnande.

Vad är en sammansatt bastjänst?

Namnet ”sammansatt bastjänst” är en teknisk term för maskin-till-maskin-teknik som saknar användargränssnitt och som förmedlar uppgifter från flera källor. I det här fallet är källorna olika myndigheter.

Ibland förkortas den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag SSBTGU. En annan sammansatt bastjänst är till exempel Försäkringskassans SSBTEK.