Dokumentation – Sammansatt bastjänst

Här finns dokumentation som rör den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag.

Versionshistorik

Tabell som innehåller dokument med datum, versionsnummer och kommentarer.

Datum

Dokument

Version

Kommentar

2020-12-21

Bilaga D, Servicenivåer producent UC

4.0

Uppdaterade transaktionsvolymer

2020-05-18

Regelverk SSBTGU

4.0

Uppdaterad med ny tjänst, SSBTPR

2020-05-18

Bilaga A, Tekniska ramverk SSBT

4.0

Uppdaterad med ny tjänst, SSBTPR

2020-05-18

Bilaga C, Servicenivåer konsument SLA

3.0

Uppdaterad med ny tjänst, SSBTPR

2020-05-18

Bilaga D, Servicenivåer producent UC

3.0

Uppdaterad med ny tjänst, SSBTPR

2019‑07‑01

Bilaga B, Fördelning personuppgiftsansvar

4.0

Uppdaterad med ändamål för direkt

2019-05-10

Bilaga A, Tekniska ramverk SSBT

3.0

Uppdaterad med tekniska justeringar

2019-04-30

Regelverk SSBTGU

3.0

Direkt återanvändning, förenklad indirekt och ändrad ordning på bilagorna

2019-04-30

Bilaga A, Tekniska ramverk SSBT

2.0

Direkt återanvändning och förenklad indirekt

2019-04-30

Bilaga B, Fördelning personuppgiftsansvar

3.0

Namnbyte till Bilaga B

2019-04-30

Bilaga C, Servicenivåer konsument SLA

2.0

Direkt återanvändning och namnbyte till Bilaga C

2019-04-30

Bilaga D, Servicenivåer producent UC

2.0

Direkt återanvändning och namnbyte till Bilaga D

2018-05-17

Regelverk SSBTGU

2.0

GDPR

2018-05-17

Bilaga D, Fördelning personuppgiftsansvar

2.0

GDPR

2017-10-31

Regelverk SSBTGU

1.0

Första version

2017-10-31

Bilaga A, Tekniska ramverk SSBT

1.0

Första version

2017-10-31

Bilaga B, Servicenivåer konsument SLA

1.0

Första version

2017-10-31

Bilaga C, Servicenivåer producent UC

1.0

Första version

2017-10-31

Bilaga D, Fördelning personuppgiftsansvar

1.0

Första version

Teknisk dokumentation

Nedan tekniska dokumentation har senast uppdaterats 2022-01. Nyheter från senast gjorda uppdatering avser:

  • I och med gjord ändring förmedlas nu även information om offentliga aktörer i den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU). Gjord ändring berör uppgiftsdefinitionerna UD0001, UD0003, UD0011 och UD0012, dokumentation och exempel har uppdaterats.
Tabell som innehåller dokument och beskrivningar till dessa.

Dokument

Beskrivning

Teknisk guide – SSBTEN (1,1 MB) Pdf, 1 MB.

Teknisk guide för att implementera anslutningsadaptrar till SSBTEN som konsument eller producent

Teknisk guide – SSBTRO (850 kB) Pdf, 850 kB.

Teknisk guide för att implementera anslutningsadaptrar till SSBTRO som konsument eller producent.

Teknisk guide – SSBTGU (1,2 MB) Pdf, 1 MB.

Teknisk guide för att implementera anslutningsadaptrar till SSBTGU som konsument eller producent.

Teknisk guide – SSBTPR (836 kB) Pdf, 835 kB.

Teknisk guide för att implementera anslutningsadaptrar till SSBTPR som konsument eller producent.

Teknisk guide gemensamt tekniskt gränssnitt (887 kB) Pdf, 887 kB.

Teknisk guide för att beskriva gemensamt tekniskt gränssnitt vid implementering av anslutningsadaptrar.

Anslutningsanvisning för åtkomst till SSBT (744 kB) Pdf, 747 kB.

Dokumentation för att ansluta till SSBT, URL:er, ip-adresser och certifikathantering.

Utformning av tjänster anslutna till SSBT (1,1 MB) Pdf, 1 MB.

Utformning av tjänster anslutna till SSBT, ledtexter och formatering.

Informationsutbytesmodell företag Länk till annan webbplats.

Informationsmodell som beskriver företagsuppgifter som är tillgängliga via SSBT.

ssbt-schema-1.5.7-external-deliverables.zip (136 kB) Zip, 136 kB.

XML-schema för tjänsterna.

ssbt-teknisk-dokumentation-2020-12.zip (7,0 MB) Zip, 7 MB.

Ovanstående dokument i packat format.

Testmiljöer med testdata

Checklista för test vid användning av SSBT.pdf (374 kB) Pdf, 374 kB.

Testdata SSBT testmiljö.xls (43 kB) Excel, 42 kB.

Testdata SSBT acceptansmiljö.xls (32 kB) Excel, 32 kB.

Arkiv med tidigare versioner av teknisk dokumentation

Tabell som innehåller dokument och beskrivningar till dessa.

Dokument

Beskrivning

SSBT teknisk dokumentation 2020-05.zip (6,7 MB) Zip, 7 MB.

Ny tjänst SSBTPR samt nya uppgifter UD0050, UD0051 och UD0052

SSBT teknisk dokumentation 2019-09.zip (5,7 MB) Zip, 6 MB.

Uppdaterad bakåtkompatibel versioner av det tekniska gränssnitten samt översyn av teknisk dokumentation.

SSBT teknisk dokumentation 2019-05.zip (4,8 MB) Zip, 5 MB.

Användningsområde Direkt återanvändning, Tillämpning Förenklad Indirekt återanvändning, Uppgiften Juridisk form, UD0002

SSBT teknisk dokumentation 2018-03.zip (4,4 MB) Zip, 4 MB.

Byte av SSL-certifikat, dokument ”Anslutningsanvisning för åtkomst till SSBT”

SSBT teknisk dokumentation 2017-11.zip (4,5 MB) Zip, 4 MB.

Telefonnummer till företag och arbetsställen.

SSBT teknisk dokumentation 2017-02.zip Länk till annan webbplats.

Nya uppgifter, firmateckning, verksamhetsbeskrivning och samlade funktionärer.

SSBT teknisk dokumentation 2016-12.zip Länk till annan webbplats.

SSBTRO, rolltjänsten i testmiljö och nya uppgifter, aktiekapital och e-postadress.

SSBT teknisk dokumentation 2016-06.zip Länk till annan webbplats.

Ny vidareförmedlingstjänst, SSBTEN engagemangstjänsten.

SSBT teknisk dokumentation 2015-12.zip Länk till annan webbplats.

Första release av SSBTGU.

Skicka in avtalet till

Linda Melin
Bolagsverket
851 81 Sundsvall