Utveckla en egen teknisk koppling

Här kan du läsa om hur ni ansluter er till den sammansatta bastjänsten. Här finns också länkar till avtal och den tekniska dokumentationen ni behöver.

När ni utvecklar en egen teknisk koppling består anslutningsprocessen av fyra faser: teckna anslutningsavtal, utveckla adapter, anslut e-tjänsten till acceptansmiljön, och driftsätt e-tjänsten i produktionsmiljön.

Fas 1: Teckna anslutningsavtal

 1. Skriv ut och skriv under anslutningsavtalet.

  Anslutningsavtal för konsument (78 kB) Pdf, 78 kB.
 2. Skicka det till:

  Linda Melin
  Bolagsverket
  851 81 Sundsvall
 3. Vi kommer att kontakta er och bekräfta att ni juridiskt är anslutna till den sammansatta bastjänsten.

Fas 2: Utveckla den tekniska kopplingen

För att ni ska kunna ansluta er till den sammansatta bastjänsten behöver ni utveckla en teknisk koppling, en så kallad adapter.

 1. Mejla ssbt@bolagsverket.se och begär behörighet till den sammansatta bastjänstens testmiljö. Skriv den externa ip-adressen för kommunens testmiljö i mejlet.
 2. Utveckla konsumentadapter enligt beskrivningarna i dokumenten nedan.

  Bilaga A, Tekniska ramverk SSBT (836 kB) Pdf, 836 kB.
  Teknisk guide – SSBTEN (1,1 MB) Pdf, 1 MB.
  Teknisk guide – SSBTRO (850 kB) Pdf, 850 kB.
  Teknisk guide – SSBTGU (1,2 MB) Pdf, 1 MB.
  Teknisk guide gemensamt tekniskt gränssnitt (887 kB) Pdf, 887 kB.
 3. Ni ska kontrollera alla testfall mot den sammansatta bastjänstens testbänk enligt beskrivningarna i dokumentet Checklista för test vid användning av SSBT.

  Checklista för test vid användning av SSBT.pdf (374 kB) Pdf, 374 kB.

Fas 3: Anslut kommunen till acceptansmiljön och koppla på e-tjänsten

 1. Skicka ett mejl till ssbt@bolagsverket.se och be om att få behörighet för er e-tjänst i den sammansatta bastjänstens acceptansmiljö. Mejlet ska också innehålla: kommunens externa ip-adress för sin testmiljö och e-tjänstens namn.
 2. Ni ska bygga e-tjänsten efter riktlinjerna i dokumentet Användargränssnitt för e-tjänster anslutna till SSBT.

  Utformning av tjänster anslutna till SSBT (1,1 MB) Pdf, 1 MB.
 3. När vi ger er tillgång till acceptansmiljön ska ni ansluta er till den. Hur ni gör det kan ni läsa om i dokumentet Anslutningsanvisning för åtkomst till SSBT.

  Anslutningsanvisning för åtkomst till SSBT_v1 (748 kB) Pdf, 747 kB.
 4. Ni ska gå igenom alla testfall mot den sammansatta bastjänstens acceptansmiljö för att kontrollera att e-tjänsten fungerar. Hur ni gör det kan ni läsa om i dokumentet Checklista för test vid användning av SSBT.

  Checklista för test vid användning av SSBT.pdf (374 kB) Pdf, 374 kB.
 5. När ni har kontrollerat tjänsten ska ni ge Bolagsverket tillgång till e-tjänsten.  Vi kommer då att verifiera att tjänsten uppfyller kraven i regelverket.

Fas 4: Driftsätt tjänsten till produktionsmiljön

 1. Mejla ssbt@bolagsverket.se på Bolagsverket för att få behörighet för tjänsten i den sammansatta bastjänstens produktionsmiljö.
 2. Driftsätt e-tjänsten i den sammansatta bastjänstens produktionsmiljö. Hur ni gör det kan ni läsa om i dokumentet Anslutningsanvisning för åtkomst till SSBT. Gör ett stickprov för att kontrollera att anslutningen fungerar.

  Anslutningsanvisning för åtkomst till SSBT_v1 (748 kB) Pdf, 747 kB.