Anslut till bastjänsten med it-leverantör

Här kan ni läsa om hur ni ansluter er till den sammansatta bastjänsten. Här finns också länkar till avtal och den tekniska dokumentationen ni behöver.

När ni använder er av en it-leverantör som redan har koppling till den sammansatta bastjänsten består anslutningsprocessen av tre faser: teckna anslutningsavtal, anslut e-tjänsten till acceptansmiljön, och driftsätt e-tjänsten i produktionsmiljön.

Fas 1: Teckna anslutningsavtal

 1. Skriv ut och skriv under anslutningsavtalet.

  Anslutningsavtal för konsument (78 kB) Pdf, 78 kB.
 2. Skicka avtalet till:

  Linda Melin
  Bolagsverket
  851 81 Sundsvall
 3. Vi kommer att kontakta er och bekräfta att ni juridiskt är anslutna till den sammansatta bastjänsten.

Fas 2: Anslut kommunen till acceptansmiljön och koppla på e-tjänsten

 1. Mejla ssbt@bolagsverket.se och be om att få behörighet för er e-tjänst i den sammansatta bastjänstens acceptansmiljö. Mejlet ska också innehålla: kommunens externa ip-adress till er testmiljö som ni får från it-leverantören e-tjänstens namn.
 2. När vi ger er tillgång till acceptansmiljön ska ni ansluta er till den. Hur ni gör det kan ni läsa om i dokumentet Anslutningsanvisning för åtkomst till SSBT.

  Anslutningsanvisning för åtkomst till SSBT_v1 (748 kB) Pdf, 747 kB.
 3. Ni ska göra stickprov för att kontrollera att e-tjänsten fungerar. Hur ni gör det kan ni läsa om i dokumentet Checklista för test vid användning av SSBT.

  Checklista för test vid användning av SSBT.pdf (374 kB) Pdf, 374 kB.
 4. När ni kontrollerat tjänsten ska ni ge Bolagsverket tillgång till e-tjänsten. Vi kommer då att verifiera att tjänsten uppfyller kraven i regelverket.

Fas 3: Driftsätt tjänsten till produktionsmiljön

 1. Driftsätt e-tjänsten i den sammansatta bastjänstens produktionsmiljö. Hur ni gör det kan ni läsa om i dokumentet Anslutningsanvisning för åtkomst till SSBT.

  Anslutningsanvisning för åtkomst till SSBT_v1 (748 kB) Pdf, 747 kB.
 2. Gör ett stickprov för att kontrollera att anslutningen fungerar.