Anslutningsguide för statliga myndigheter

Med en anslutning kan en statlig myndighet erbjuda hämtning och förifyllnad av företagsuppgifter från andra myndigheter i sina e-tjänster. En statlig myndighet kan också ansluta sig som en producent för att skicka företagsuppgifter som den sammansatta bastjänsten kan vidareförmedla.

Det finns inget gemensamt anslutningssätt för statliga myndigheter, eftersom alla har olika typer av register och önskemål.

Kontakta oss

Är ni en statlig myndighet som vill utveckla lösningar och ansluta er till den sammansatta bastjänsten?

Mejla till ssbt@bolagsverket.se .