Anslutningsguide för it-leverantörer

Här kan du som jobbar för en it-leverantör läsa om hur ni tar fram kopplingar till den sammansatta bastjänsten.

 1. Mejla till ssbt@bolagsverket.se och begär behörighet till den sammansatta bastjänstens testmiljön. Skriv den externa ip-adressen för utvecklarens testmiljö.

  Vi kommer då att ge er behörighet för att ansluta till testmiljö.
 2. Utveckla konsumentadapter enligt beskrivningarna i dokumenten nedan.

  Bilaga A, Tekniska ramverk SSBT (836 kB) Pdf, 836 kB.
  Teknisk guide – SSBTEN (1,1 MB) Pdf, 1 MB.
  Teknisk guide – SSBTRO (850 kB) Pdf, 850 kB.
  Teknisk guide – SSBTGU (1,2 MB) Pdf, 1 MB.
  Teknisk guide gemensamt tekniskt gränssnitt (887 kB) Pdf, 887 kB.
 3. Ni ska kontrollera alla testfall mot den sammansatta bastjänstens testmiljö enligt beskrivningarna i  dokumentet Checklista för test vid användning av SSBT.
 4. Checklista för test vid användning av SSBT.pdf (374 kB) Pdf, 374 kB.