Koppla på ytterligare en e-tjänst

Här kan ni som redan är anslutna till den sammansatta bastjänsten läsa om hur ni ansluter en ytterligare e-tjänst.

När ni ska ansluta fler e-tjänster till den sammansatta bastjänsten är det två faser: utveckla e-tjänsten mot acceptansmiljön och driftsätt e-tjänsten i produktionsmiljön.

Fas 1: Utveckla e-tjänst mot acceptansmiljön

 1. Mejla ssbt@bolagsverket.se och be om behörighet för er e-tjänst i den sammansatta bastjänstens acceptansmiljö. Skriv namnet på er e-tjänsten i mejlet.
 2. Bygg e-tjänsten och följ riktlinjerna i dokumentet Användargränssnitt för e-tjänster anslutna till SSBT.

  Utformning av tjänster anslutna till SSBT (1,1 MB) Pdf, 1 MB.
 3. Ni ska gå igenom alla testfall mot den sammansatta bastjänstens acceptansmiljö för att kontrollera att allt fungerar. Hur ni gör det kan ni läsa om i dokumentet Checklista för test vid användning av SSBT.

  Checklista för test vid användning av SSBT.pdf (374 kB) Pdf, 374 kB.
 4. Vi kommer då att verifiera att tjänsten uppfyller kraven i regelverket.

Fas 2: Driftsätt e-tjänsten i produktionsmiljön

 1. Mejla ssbt@bolagsverket.se och be om behörighet för er e-tjänst i den sammansatta bastjänstens produktionsmiljö.
 2. Driftsätt e-tjänsten i produktionsmiljön enligt dokumentet Anslutningsanvisning för åtkomst till SSBT.

  Anslutningsanvisning för åtkomst till SSBT_v1 (748 kB) Pdf, 747 kB.

  Gör ett stickprov för att verifiera att anslutningen fungerar.