Ansluten till den sammansatta bastjänsten

Här hittar du aktuell information för kommuner och myndigheter som är anslutna till den sammansatta bastjänsten.

Uppdaterat regelverk – ny tjänst för relationen företag-person

Den 18 juli 2020 börjar version 4.0 av regelverket för den sammansatta bastjänsten att gälla. Det nya regelverket inkluderar en ny tjänst som förmedlar relationen mellan företag och person.

Den nya tjänsten har benämningen SSBTPR och svarar på vilka personer som har en relation till ett angivet företag/organisationsnummer. Informationen returneras som en lista i ett strukturerat format. Tjänsten fungerar som en länk från företagsdomänen till persondomänen. Motsvarande tjänst från person till företag finns sedan tidigare och benämns SSBTEN.

2020-05-22

Information om beräknad årsomsättning och antal anställda tillagt i den sammansatta bastjänsten

Den 18 maj 2020 uppdaterades den sammansatta bastjänsten med nya uppgifter.

Den sammansatta bastjänsten har uppdaterats med tre nya uppgifter. De nya uppgifterna är företagets beräknade årsomsättning, antal anställda vid företaget och antal anställda per arbetsställe. Samtliga uppgifter hämtas från Statistikmyndigheten SCB och hämtas i fördefinierade storleksklasser.

2020-05-22

Hämta kostnadsfria företagsuppgifter till ditt verksamhetssystem

Måndag den 1 juli 2019 öppnar vi möjligheten att hämta företagsinformation från sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) till ditt verksamhetssystem.

Möjligheten kommer att införas stegvis för olika konsumenter och producenter men målet är att både myndigheter, kommuner och andra aktörer som uppfyller offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL) ska kunna hämta företagsinformation via den sammansatta bastjänsten.

Direkt återanvändning, som den nya funktionen kallas, kompletterar användningsområdet förifyllnad av e-tjänster och hämtning av företagsinformation till eget utrymme. Direkt återanvändning öppnar upp för att hämta företagsuppgifter från källorna – snabbt och smidigt.

Vad kostar det?

Inget. Precis som för användningsområdet förifyllnad av e-tjänster är det ingen anslutningsavgift och ingen kostnad för uppgifterna.

Vem får ansluta?

Myndigheter och andra parter som lyder under offentlighets- och sekretesslagstiftningen (OSL) kan ansluta. Det inkluderar:

  • kommuner
  • myndigheter
  • organisationer som är listade i bilaga till OSL
  • bolag som ägs till minst hälften av kommuner

Vilka konsumenter kan hämta uppgifter direkt till verksamhetssystem?

Alla konsumenter som uppfyller OSL har rätt att ansluta till den sammansatta bastjänsten. Initialt har dock inte samtliga producenter möjlighet att lämna ut uppgifter till alla konsumenter på grund av juridiska och ekonomiska begränsningar. Vi arbetar med att lösa dessa frågor.

2019-06-11

Uppdaterat regelverk – företagsinformation direkt till verksamhetssystem

Den 30 juni 2019 börjar version 3.0 av regelverket för den sammansatta bastjänsten att gälla. Det nya regelverket gör det möjligt att hämta uppgifter från sammansatta bastjänsten direkt till en organisations verksamhetssystem.

Möjligheten kommer att införas stegvis för olika konsumenter och producenter men målet är att både kommuner och myndigheter ska kunna hämta företagsinformation för förifyllnad i verksamhetssystem och i e-tjänster.

I och med uppdateringen av regelverket har även engagemangstjänsten gjorts frivillig. Det betyder att det kommer vara möjligt att välja företag antingen genom att använda engagemangstjänsten, som idag, eller genom att ange ett organisationsnummer.

2019-04-30

Dataskyddsförordningen (GDPR) och sammansatta bastjänsten

På fredag den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Mycket är sig likt men kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps.

I och med det har vi sett över och anpassat regelverket för sammansatta bastjänsten så det följer den nya förordningen. Vi har även uppdaterat avtal anslutningsavtalen och personuppgiftsbiträdesavtalen. Har er kommun eller myndighet redan skrivit avtal med oss om bastjänsten behöver ni inte skriva nya.

Uppdaterad dokumentation – Sammansatta bastjänsten

2018-05-23

Störningar i utbildningsmiljön 23 maj

Onsdagen den 23 maj kan det förekomma störningar i utbildningsmiljön (accept 2) för sammansatta bastjänsten.

Detta på grund av att mindre uppdateringar i miljön ska göras under dagen.

2018-05-22

Stängd testmiljö 29 maj

Den 29 maj klockan 16.30 stänger vi testmiljön för acceptanstest 2. Testmiljön kommer öppnas igen den 30 maj.

Miljön för acceptanstest 2 stängs för underhåll den 29 maj kl. 16.30. Bland annat kommer vi genomföra en installation för att få testmiljön på samma nivå som produktionsmiljön. När installationen är genomförd den 30 maj kommer testmiljön att öppnas igen.

2018-05-09

Byte av SSL-certifikat

Den 19 maj 2018 kommer Bolagsverket att byta ut SSL-certifikatet som används för den sammansatta bastjänsten (SSBTGU). Lägg till den nya utfärdaren redan nu

Det nya SSL-certifikatet har en annan utfärdare än det nuvarande certifikatet. För att er anslutning mot sammansatta bastjänsten ska fortsätta att fungera efter bytet måste ni lägga till den nya utfärdaren i ert truststore.

Bytet av certifikat kommer först att göras i test- och acceptansmiljön den 19 mars 2018. Den 19 maj 2018 kommer bytet sedan att göras i produktionsmiljön.

För att ni ska få en smidig övergång rekommenderar vi att ni lägger till den nya utfärdaren i truststore, i alla miljöer, redan nu. Testa också att det funkar i er test- och acceptansmiljö under perioden 19 mars 2018–19 maj 2018.

Anslutningsanvisningar hittar ni på sidan Dokumentation – Sammansatt bastjänst.

2018-03-08

Datum för att ansluta

Många vill ansluta till den sammansatta bastjänsten. Den 28 november och 12 december kommer vi därför att ha två fokusdagar där vi ansluter många samtidigt.

Vi på Bolagsverket kommer att fokusera på att ansluta kommuner den 28 november och 12 december. Då kommer vi att öppna våra brandväggar och verifiera e-tjänster för alla som önskar. Det blir effektivt för oss att göra det för många kommuner samtidigt.

Boka gärna in det i kalendrarna! Ta kontakt med eventuell it-leverantör och skicka ett mejl till ssbt@bolagsverket.se och berätta att ni vill vara med.

För att kunna vara med och sätta er e-tjänst är i produktionsmiljö dessa dagar behöver ni redan ha tecknat avtal.

2017-11-16

Anslutningsavtal klara

Nu är anslutningsavtalet för den sammansatta bastjänsten klart. Det innebär att kommuner och myndigheter kan börja ansluta till den.

När en kommun eller myndighet är ansluten till den sammansatta bastjänsten kan användarna i deras e-tjänster hämta sin företagsinformation från Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB och Bolagsverket. Informationen används för förifyllnad av e-tjänster som riktar sig mot företagare, till exempel inom programmet Serverat – digital förenkling Länk till annan webbplats..

Avtalet hittar ni på sidan Dokumentation – Sammansatt bastjänst.

2017-11-15

Telefonnummer i den sammansatta bastjänsten

Den 14 oktober 2017 uppgraderade vi den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag.

Det innebär bland annat att det nu är möjligt att erbjuda förifyllnad av telefonnummer i e-tjänster.

Telefonnummer finns i två varianter:

  • telefonnummer till företaget
  • telefonnummer till företagets arbetsställen.

Det är även möjligt att erbjuda förifyllnad av uppgifter om F-skatt-, moms- och arbetsgivarregistrering.

För en fullständig lista över uppgifter som kan förmedlas via den sammansatta bastjänsten, se sidan Grundläggande uppgifter om företag - uppgiftsdefinitioner Länk till annan webbplats..

2017-11-07