Den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag

På de här sidorna hittar du guider för hur offentliga aktörer kan ansluta sig till den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU). Du hittar också information om hur den sammansatta bastjänsten fungerar.

Vad är den sammansatta bastjänsten?

Den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag gör att kommuner och myndigheter kan förenkla för Sveriges företagare i sina e-tjänster.

Med den sammansatta bastjänsten kan företagare när de är i en kommuns e-tjänst återanvända sina företagsuppgifter som redan finns hos andra myndigheter. Företagarnas börda av uppgiftslämnande till kommuner och myndigheter blir då lättare.

Från och med 1 juli 2019 kan även myndigheter hämta företagsuppgifter till sina verksamhetssystem. Direkt återanvändning, som den nya tjänsten kallas, kompletterar användningsområdet förifyllnad av e-tjänster. Direkt återanvändning öppnar upp för att hämta företagsuppgifter från källorna – snabbt och smidigt. Läs mer om hur den sammansatta bastjänsten fungerar.

Den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag tillhandahålls av Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB. Bolagsverket ansvarar för tjänsten.

Behöver ni företagsuppgifter för andra ändamål och bara från Bolagsverket? Då ska ni inte använda er av den sammansatta bastjänsten. Läs istället mer om företagsuppgifter i XML.