Utveckling av digitala tjänster

XML-paket

Vill du hämta uppgifter direkt från Näringslivsregistret och använda ett eget gränssnitt, då ska du använda våra XML-paket. Som kund får du dagligen tillgång till nyregistrerade händelser i registret.

Modeller för informationsutbyten Länk till annan webbplats.

Här hittar du beskrivningar och modeller för begrepp och information, som vi tagit fram tillsammans med andra myndigheter. Syftet med att samverka kring modellerna är att vi på ett effektivt sätt ska kunna återanvända och utbyta information mellan oss myndigheter. Genom att skapa goda förutsättningar för informationsutbyten bidrar vi till regeringens mål om en digitalt samverkande förvaltning och en enklare hantering av uppgifter för privatpersoner och företag.