Dialogdag kring uppdraget Standard Business Reporting (SBR)

Välkommen till en heldag där vi ser fram emot en dialog hur Sveriges företagare på ett förenklat sätt ska kunna rapportera finansiell information i framtiden.

De första tjänsterna är redan på plats, och i höst öppnar Skatteverkets tjänst för Ink2. Som företagare (aktiebolag) kan du redan idag lämna in din årsredovisning och finansiell statistik digitalt till Bolagsverket och statistikmyndigheten SCB. Många delar av standardiserad företagsrapportering finns redan på plats i Sverige och vi vill nu beskriva kommande utvecklingsinsatser och få era synpunkter och tankar kring dem.

Datum och tid

Måndag den 12 september 2022, kl. 10–15.30 (registrering, med kaffe och smörgås, öppnar kl. 9.30.)

Plats

Stockholm, Stockholm City Conference Center (Norra Latin), Drottninggatan 71 B och Barnhusgatan 12–14.

Agenda

  • Under dagen kommer vi att beskriva arbetet med färdplanen som sträcker sig fram till och med 2027, och bjuda in till dialog och framtida samskapande. Vi kommer att berätta hur vi arbetar med att försöka harmonisera och förenkla inlämningen av skattedeklaration, årsredovisning och statistik. Hur du som företagare och ombud ska kunna samverka närmre med stöd av digitaliseringen är viktig del av det.
  • Vi kommer att beskriva fördelarna med det nya digitala affärsekosystemet som växer fram som en del av den nya digitaliseringen, i Sverige och i Norden. Vi kommer att be om dina tankar och idéer kring det. Vad kan vi göra tillsammans? Vad ska vara offentlig sektors ansvar i detta och hur vill Sveriges företagare och era intressenter samverka och samskapa kring det.
  • Vi kommer att ge allmän information i plenum, men också bjuda in till diskussion och workshop i mindre grupper under dagen.

En mer detaljerad agenda, med möjlighet att välja workshoptema presenteras efter sommarsemestern, men du kan redan nu boka din plats. Max antal deltagare är 75 personer, först till kvarn gäller.

Inbjudan riktar sig till dig som är företagare med intresse för förenklade myndighetskontakter, ombud till företagare, redovisningskonsult, revisor, representant för intressentorganisation till Sveriges företagare, systemleverantör etc.

Deltagande är kostnadsfritt, och vi bjuder på lunch och fika under dagen.

Dialogdagen genomförs i samverkan mellan Bolagsverket, Skatteverket och statistikmyndigheten SCB.


Så här behandlar vi dina personuppgifter när du anmäler dig till våra evenemang