Samverkan – tillsammans gör vi det möjligt

Vi i det offentliga kan inte – och vill inte – själva skapa nordens digitala och transparenta ekosystem för finansiell information. Vi är beroende av aktörer på den privata marknaden och övertygade om att de bästa lösningarna kommer när vi samskapar.

Vad vi nordiska myndigheter tillsammans kan och tänker göra är att skapa förutsättningar för marknaden att innovera och hitta nya lösningar, funktioner och tjänster.

Ett samverkansprogram med många intressenter

Vi tror på ett digitalt ekosystem med såväl privat som offentligt ägda lösningar där olika aktörer arbetar tillsammans för att säkerställa ett effektivt och säkert dataflöde. Nordic Smart Government är därför ett komplext och ambitiöst program som omfattar intressenter som tjänsteleverantörer, företag, finansiella partner och myndigheter.


Företag, Tjänsteleverantörer, Finansiella partner och myndigheter.

NSG har skapats för att underlätta samverkan över hela Norden och i olika nationella projekt. Syftet är att säkerställa att vi alla styr mot samma mål: att i slutänden göra livet enklare för nordiska företag.

Samverkan – en framgångsfaktor

Nordic Smart Government behöver utvecklas i dialog och mycket nära samverkan med centrala och relevanta aktörer – såväl inom det offentliga som inom det privata.

I Sverige genomförs arbetet i en nära myndighetssamverkan mellan Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB.