Detta ska NSG göra

Egentligt är det inte så svårt – det vi ska göra är förenkla för våra nordiska små och medelstora företag genom att anpassa den digitala infrastrukturen och göra affärsdata tillgänglig och användbar över hela Norden.

Handel är kärnan

Handel är kärnan i företags aktiviteter och det är i transaktionerna som affärsdata uppstår. Samtidigt är inköp och försäljning idag till stora delar en kedja av icke standardiserade och manuella processer som sker i digitala silor, exempelvis att lägga en order, skicka en faktura, sköta bokföring samt rapportera in uppgifter till myndigheter.

Det är nuläget. Härifrån ska en förflyttning ske.

Istället ska vi skapa ett automatiskt flöde av strukturerad och standardiserad data från elektroniska kataloger, beställningar, fakturor och kvitton samt göra det möjligt för företagen att i realtid kunna dela data med och genom tredjepartsleverantörer för exempelvis kreditbedömning och automatisk rapportering till myndigheter.

Affärssystemen centrala

Vi ser att det finns en mycket stor potential för företagen att i realtid och automatiskt kunna återanvända data från försäljning och inköp.

Ett tydligt mål inom Nordic Smart Government är därför att skapa förutsättningar för de digitala affärssystemen att skapa en miljö där köpare och säljare lättare kan utbyta affärsinformation och automatiskt återanvända data från e-dokument som exempelvis order, faktura, betalningsbekräftelse och kvitton.

Ska skapa standarder

Nordic Smart Government har en viktig uppgift i att sammanföra offentliga och privata aktörer för att diskutera, komma överens om och skapa standarder som möjliggör att strukturerat data kan flöda mellan system och tjänster i det digitala ekosystemet.

Det är med hjälp av gemensamma standarder som vi kan effektivisera de nordiska företagens försäljnings- och inköpsprocesser samt öka automatiseringen av inrapportering av uppgifter till olika offentliga aktörer.

Vi ser även att gemensamma standarder ligger till grund för nya och innovativa tjänster.