Att skapa nordens digitala ekosystem – en visuell färdplan

Att skapa ett digitalt nordiskt ekosystem – där realtidsdata är tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt i hela regionen på ett automatiskt, samtyckesbaserat och säkert sätt – är ett långsiktigt och iterativt arbete. Och vi är mitt i processen.

Uthållighet kommer att vara en av våra viktigaste egenskaper. Utvecklingen och de förändringar vi ska göra kommer att ta flera år. En stor uppgift ligger i att utmana befintliga lagar med syfte att kunna nyttja digitaliseringens fulla potential samtidigt som vi skapar en säker miljö för företagens affärsdata.

Det vi vet i dag är att vi löpande kommer att testas och bli föremål för återkommande utvärderingar. Vi har kommit en bra bit på väg samtidigt som ett mycket spännande och ambitiöst arbete ligger framför oss.

Nordic Smart Government – en visuell färdplan

Med syfte att visualisera vår vision har vi skapat en visuell färdplan som håller oss fokuserade.


  1. Ökad användning av strukturerad data om affärstransaktioner.
  2. Kommer att ge en högre kvalitet på realtidsdata som företagen kan använda, samtidigt som den manuella hanteringen av bokföringen minskar.
  3. Detta möjliggör enklare och bättre utbyte av data, produkter och tjänster, vilket gör nytta för både tjänsteleverantörer (bank, revisor, försäkring) och handelspartner.
  4. Vilket kommer att möjliggöra nya datadrivna tjänster och affärsmöjligheter.
  5. Och göra nytta för myndigheterna.

NSG Roadmap (färdplan, pdf) (2,4 MB) Pdf, 2 MB.