Nordic Smart Government

Tillsammans med våra nordiska grannländer och marknaden ska vi skapa ett digitalt ekosystem för finansiell information i Norden. Ett ekosystem där små och medelstora företag i realtid och på ett säkert sätt utbyter ekonomisk data mellan varandra och med myndigheter. Med ekosystemet skapar vi en enklare vardag för företagare samtidigt som vi integrerar den nordiska marknaden och ger utrymme för innovation och tillväxt.

Nordens näringsministrar vill fortsätta satsningen på NSG och den 1 september 2020 godkändes färdplanen. Läs mer om det i pressmeddelandet NSG ska göra livet enklare för Nordens företag och ta del av färdplanen (pdf) (2,4 MB) Pdf, 2 MB..

Visionen

Nordic Smart Governments vision är att göra livet enklare och skapa värde för nordens små och medelstora företag genom att göra realtidsdata tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt.

Film: Presentation Nordic Smart Government

Vinsten räknas i miljarder

Konkret innebär visionen bland annat att företagens rapportering och kreditupplysningar sker i realtid. Det ger företagen stora fördelar och den samlade vinsten räknas i miljarder.

Beräkningar gjorda av Ernst & Young visar att det potentiella värdet av att automatiskt kunna dela ekonomisk och finansiell data kan uppgå till 250 miljarder norska kronor årligen i Norden från 2027.

– Nordic Smart Government är ett nytt och innovativt förhållningssätt till företagens förmedling av uppgifter. Företagen har full kontroll över sina uppgifter, kan dela data i realtid och minska sin administration och uppgiftslämnande betydligt. Lättillgänglig och högkvalitativ data bidrar samtidigt till att skapa tillväxt och nya affärsmöjligheter. När vi samskapar hittar vi helt nya lösningar och skapar verklig nytta för företagarna och hela samhället, säger Annika Stenberg generaldirektör på Bolagsverket.