Företagsdatalabbet

Företagsdatalabbet är en plattform där vi, genom att tillgängliggöra företagsdata, API:er och verktyg, skapar förutsättningar för utveckling av nya och innovativa tjänster. Tjänster som driver tillväxt och som skapar värde och nytta för företag och samhälle.

Läs mer på Företagsdatalabbet.