eSamverkansprogrammet

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Medlemmarna vill ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att underlätta för företag och privatpersoner, och för att använda Sveriges gemensamma resurser på ett effektivt sätt.

eSamverkansprogrammet bildades 2015 när E-delegationen slutfört sitt regeringsuppdrag. Generaldirektörerna för myndigheterna som ingick i E-delegationen, beslöt att på frivillig grund, fortsätta samarbetet kring digital utveckling. Pensionsmyndigheten är värdmyndighet för eSams kansli.

Inriktning och verksamhet

Medlemmarna i eSam samverkar kring tillgängliga och rättssäkra digitala lösningar. Fokus är att underlätta företags och privatpersoners behov av att utföra olika ärenden hos myndigheter och kommuner.

Bolagsverket är medlem i eSam och deltar aktivt i samverkan inom flera olika kompetensområden och uppdrag.

Vill du veta mer om Bolagsverket engagemang är du välkommen att kontakta:

Thomas Flank
thomas.flank@bolagsverket.se
060-18 47 56

Mer information om eSamverkansprogrammet hittar du hos eSam Länk till annan webbplats..