Samverkan

Bolagsverket samverkar med andra myndigheter i flera olika projekt och kring olika e-tjänster.

Bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism

Bolagsverket är en av flera myndigheter och andra aktörer som ingår i samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

eSam - samarbete för digital samverkan

E-samverkansprogrammet (eSam) är ett samarbete mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för digital samverkan. Samarbetet inleddes 2015 efter att e-delegationens uppdrag upphört.

Verksamt.se Länk till annan webbplats.

På verksamt.se samlar Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. Med hjälp av verksamt.se kan du exempelvis registrera enskild näringsverksamhet, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening. Verksamt.se är en del av myndighetssamarbetet Starta och driva företag.

Myndighetssamarbetet Starta och driva företag Länk till annan webbplats.

I myndighetssamarbetet Starta och driva företag samverkar elva myndigheter med utveckling och förvaltning av gemensam information och tjänster inom området starta och driva företag. Verksamt.se, Starta företag-broschyren och Starta företag-dagen är exempel på resultat av samarbetet. De elva myndigheterna som formellt ingår i samarbetet är Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, Patent- och registreringsverket, Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB, Jordbruksverket, Tillväxtverket och Tullverket.

Företagsdatalabbet Länk till annan webbplats.

Företagsdatalabbet är en plattform där vi, genom att tillgängliggöra företagsdata, API:er och verktyg, skapar förutsättningar för utveckling av nya och innovativa tjänster. Tjänster som driver tillväxt och som skapar värde och nytta för företag och samhälle.

Modeller för informationsutbyten Länk till annan webbplats.

Här hittar du beskrivningar och modeller för begrepp och information, som vi tagit fram tillsammans med andra myndigheter. Syftet med att samverka kring modellerna är att vi på ett effektivt sätt ska kunna återanvända och utbyta information mellan oss myndigheter. Genom att skapa goda förutsättningar för informationsutbyten bidrar vi till regeringens mål om en digitalt samverkande förvaltning och en enklare hantering av uppgifter för privatpersoner och företag.

Uppgiftslämnarservice för företag

Att företagare ibland behöver lämna samma uppgift till flera statliga myndigheter i sin dagliga verksamhet kostar pengar för både företag och myndigheter. Därför har Bolagsverket tillsammans med Skatteverket, Tillväxtverket och Uppgiftslämnarutredningen fått i uppdrag av regeringen att realisera en servicetjänst - Uppgiftslämnarservice för företag. Läs mer om det på sidan Minskat och förenklat uppgiftslämnande.

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen Länk till annan webbplats.

Myndighetsnätverket består av arton olika myndigheter som har arton olika uppdrag. Tillsammans utvecklar vi våra medarbetare och våra verksamheter i Sundsvallsregionen. Vi säkerställer kompetensförsörjning, samordnar utbildning och delar på administration. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat, ökar kvalitén och blir mer kostnadseffektiva.

Nätverket mot piratkopiering

Vi samarbetar med Patent- och registreringsverket, Konsumentverket/Konsument Europa, Läkemedelsverket, Polisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten i ett gemensamt arbete för att lyfta frågorna om piratkopiering.De deltagande myndigheterna har olika uppdrag och därmed olika utgångspunkter kring frågan. Varje myndighet svarar därför enbart för sitt eget uppdrag och inte för varandras. Nätverket har ett kompetenshöjande syfte för de delaktiga myndigheterna.

European Business Registry Association (EBRA) Länk till annan webbplats.

EBRA , ett samverkansforum där Bolagsverket medverkar.