Lättare för Bolagsverket och andra myndigheter att motverka brott

Vi och andra myndigheter har data som samlat kan vara ett effektivt redskap för att förebygga brott. Data om företag som vi på Bolagsverket har i våra register, och annan myndighetsdata är värdefull. Nya bestämmelser som börjar gälla i maj underlättar för Bolagsverket att samarbeta med andra myndigheter för att motverka brott.

Flera välkomna initiativ på senare tid

– Frågan om informationsutbyte mellan myndigheter är högaktuell. Hos regeringen och på många myndigheter finns en vilja och ambition att skapa förändring. Det visar inte minst regeringens beslut att från den 1 maj 2022 låta Bolagsverket ingå i den grupp av myndigheter som kan dela information med varandra utan hinder av sekretess, säger Bolagsverkets rättschef Erik Janzon.

– Andra tecken på förändring är de pågående, statliga utredningarna om bolaget som brottsverktyg och om utvärdering av möjligheterna till informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor.

Presskontakt

Andreas Einarsson
Pressansvarig
070-657 75 26
andreas.einarsson@bolagsverket.se

Läs mer