Pressmeddelanden 2022

På den här sidan ser du våra pressmeddelanden från 2022. I menyn finns alla tidigare pressmeddelanden sorterade årsvis.

  • Lättare för Bolagsverket och andra myndigheter att motverka brott

    Vi och andra myndigheter har data som samlat kan vara ett effektivt redskap för att förebygga brott. Data om företag som vi på Bolagsverket har i våra register, och annan myndighetsdata är värdefull. Nya bestämmelser som börjar gälla i maj underlättar för Bolagsverket att samarbeta med andra myndigheter för att motverka brott.
  • Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson besöker Bolagsverket

    Den 9 mars kommer näringsministern på besök. Bolagsverket som myndighet lyder under Näringsdepartementet så Karl-Petter Thorwaldsson är regeringens ansvarige minister för den verksamhet Bolagsverket är ålagd att utföra.
  • Bolagsverket har fått kritik av JO för kontantvägran

    Bolagsverkets ställningstagande att inte ta emot kontanter gjordes för ett antal år sedan i samråd med andra myndigheter och efter en juridisk analys. JO redovisar i ett beslut daterat 2022-02-07 en annan analys och kommer fram till att Bolagsverket måste ändra sina rutiner, vilket Bolagsverket nu kommer att göra. Bolagsverket uppmärksammar samtidigt att ett bredare återinförande av kontanthantering skulle innebära ett steg tillbaka sett till utvecklingen av betalningsflöden i samhället i övrigt.