Ny statlig utredning föreslår stärkta åtgärder mot penningtvätt

Den nya utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som nyligen lämnades in till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen innehåller flera förslag som välkomnas av Bolagsverket.

Nyligen lämnades utredningen Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SOU 2021:42) in till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen. Utredningen har sin bakgrund i regeringens beslut från 2019 att göra en analys av vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet. I utredningen finns flera förslag till förstärkta åtgärder som berör Bolagsverket, något som välkomnas.

– Bolagsverket välkomnar utredningen och tycker det är viktigt med skärpta åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism, säger enhetschef Håkan Larsson. Enligt vårt uppdrag ska vi i så stor utsträckning som möjligt minimera riskerna för att våra rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Därför har vi sedan 2018 höjt vår ambitionsnivå att arbeta brottsförebyggande.

Ökad kvalitet i registret över verkliga huvudmän

I utredningen finns flera förslag till förbättringar i arbetet, flera med kopplingar till Bolagsverket, till exempel registret över verkliga huvudmän.

– Vi ser att några av de förslag vi tidigare har lagt i utredningen Slutrapport regeringsuppdrag Registret över verkliga huvudmän (AD 1173/2020) finns med i utredningen, säger Håkan Larsson. Som exempel att verklig huvudman ska registreras direkt när ett företag registreras och att uppgifterna ska bekräftas årligen. Det föreslås också att verksamheter som gör en misstankeanmälan om felaktigheter i registret ska motivera varför anmälan görs, något de inte gör idag. Allt detta är bra metoder för att öka registerkvaliteten.

Vidare beskrivs samverkan mellan myndigheter som ett viktigt redskap för att fortsätta arbeta brottsförebyggande, i synnerhet inom den nationella samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Det är viktigt att det finns en god samverkan mellan myndigheterna för att arbeta brottsförebyggande mot penningtvätt, säger Håkan Larsson. Informationsutbyte är en nyckel och det är viktigt att myndigheterna kan dela information mellan varandra för att kunna lägga pusslet och upptäcka oegentligheter.