Bolagsverkets it-avdelning förstärker – 15 tjänster ska tillsättas

Bolagsverket fortsätter att stärka verksamheten. Under hösten 2020 rekryterades över 30 personer till avdelningarna för årsredovisning och företagsregistrering och nu ska även 15 tjänster inom it tillsättas. Bakgrunden är det digitaliseringsarbete som Bolagsverket ska göra de kommande åren.

Bolagsverket fortsätter att stärka verksamheten. Företagandet i Sverige ökar och innan årsskiftet rekryterades 18 handläggare till årsredovisningsavdelningen och 13 till företagsregistreringsavdelningen för att möta den ökade efterfrågan. Nu ska även it-avdelningen förstärkas när Bolagsverket rustar för digitalisering och systemförnyelse. Totalt ska 15 tjänster tillsättas varav åtta systemutvecklare, fem it-traineer, en it-arkitekt och en intrastrukturutvecklare.

– Vi ser långsiktiga behov av att ha en stark utvecklingsverksamhet, säger Joel Tostar, it-chef på Bolagsverket. I Bolagsverkets arbete med att förenkla företagandet i Sverige och att skapa ökad nytta med företagsinformation blir utveckling av it-system och en ökad digitaliseringsgrad centrala delar i vårt strategiska arbete. Eftersom Sundsvall är en stark it-stad tror vi också att det finns starka resurser att tillgå lokalt.

Bolagsverket har inlett en stor strategisk resa där digitalisering och innovation är i fokus.

– I Bolagsverkets uppdrag, att kvalitetssäkra och tillgängliggöra företagsinformation, arbetar vi för att digitalt ska vara förstavalet i kontakten med oss, säger Joel Tostar. I takt med att all företagsinformation i våra register digitaliseras i större utsträckning, kommer den kunna användas mer och skapa större nytta för samhället. Därför stärker vi vår verksamhet på flera ställen.

Presskontakt

Stefan Tärnhuvud
Pressansvarig
073-181 60 04
stefan.tarnhuvud@bolagsverket.se