Bolagsverket lämnar in hemställan om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag

Bolagsverket har lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag. En obligatorisk digital inlämning är ett steg mot förenkling och ökad nytta av årsredovisningsinformation.

Att lämna in årsredovisningen digitalt har varit möjligt för aktiebolag som följer regelverken K2 och K3 sedan 2018. Fler och fler ser fördelarna med digital inlämning och under 2020 lämnades 17 % av alla årsredovisningar in digitalt. Nu har Bolagsverket lämnat in en hemställan till Justitiedepartementet om att digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag ska bli obligatoriskt.

– Vi är glada över att kunna lämna in en hemställan om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar, säger Lena Munther, chef för årsredovisningsavdelningen på Bolagsverket. Vi vill att det ska vara enkelt att vara företagare i Sverige och att lämna in årsredovisningen digitalt är det enklaste, snabbaste och säkraste sättet. Vi vill underlätta för företagaren både i rollen som ingivare och användare av finansiell data.

Med en obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar tas ett stort steg mot en ökad nytta av årsredovisningsinformation, som lättare kan återanvändas och analyseras.

– Sverige har höga målsättningar kring digitalisering, säger Lena Munther. När digital inlämning blir ett lagkrav så skapar vi också möjligheten att bättre kunna analysera informationen och på så sätt ge näringsidkare förutsättningar för exempelvis stöd i att göra säkrare affärer. När företagsinformation standardiseras och lämnas in digitalt kan uppgiftslämnandet till andra myndigheter i förlängningen minska, och målsättningen är att företagaren bara behöver lämna sina uppgifter en gång.

Hemställan om att göra digital ingivning av årsredovisning obligatorisk för aktiebolag (541 kB) Pdf, 540 kB.

Den hemställan vi lämnat in är ett förslag och vi väntar på resultatet av en utredning i frågan som ska redovisas senast den 22 december 2022.

Vi kommer löpande att informera här på webbplatsen.

Uppdaterad 2022-02-11