Bolagsverket får uppdrag av regeringen att bygga en verifieringstjänst för företagsinformation baserat på blockkedjeteknik

Bolagsverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en verifieringstjänst för företagsinformation. Tjänsten ska bygga på blockkedjeteknik och syftet är att företagare ska kunna samla och dela verifierad och aktuell information om sitt företag.

Bolagsverket har under 2021 arbetat med en prototyp för att samla in företagsinformation från myndigheter och andra utgivare och tillgängliggöra det, baserat på blockkedjeteknik. Nu ger regeringen Bolagsverket i uppdrag att utveckla tjänsten vidare och göra ett koncepttest. Syftet med tjänsten är att företag ska kunna samla in och hantera relevant information och göra den tillgänglig på ett enkelt sätt.

– Vi är väldigt glada att vi fått det här uppdraget av regeringen, säger Patrick Eckemo, chef för digitaliserings- och innovationsavdelningen på Bolagsverket. Utifrån regeringens ambitiösa mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter ser vi fram emot att ta det här arbetet vidare och bidra till att skapa en bättre vardag för Sveriges företagare. Det följer helt vår vision om ett näringsliv där företagsinformation flödar fritt och skapar värde för samhället.

Realtidsuppdaterad information

Företag har idag behov av att kunna både hämta och lämna information som rör verksamheten till bland annat myndigheter, som finansiell information, F-skatt eller tillstånd av olika slag. För företagarens kunder finns ett stort värde i att kunna ta del och värdera informationen för att kunna göra trygga affärer. I verifieringstjänsten ska en företagare kunna samla informationen och göra den tillgänglig för de som behöver ta del av den. Informationen ägs av företagaren och är uppdaterad i realtid och därmed skapas både minskad administration, ökad trygghet och transparens.

– Idag finns mycket information kopplat till företag men den kan vara svår att överblicka, säger Patrick Eckemo. Med verifieringstjänsten kan information som rör företaget samlas och enkelt visas upp. För företagaren innebär detta att denne sätts i centrum och kan hämta den information den behöver på ett ställe, istället för att gå till respektive myndighet eller utgivare. Kunder till företaget kan sedan lätt överblicka och värdera informationen för att se att de gör affärer med en trovärdig motpart.

Uppdraget ska redovisas för regeringskansliet senast 31 mars 2023.

Mer information lämnas gärna av

Stefan Tärnhuvud
Pressansvarig
073-181 60 04
stefan.tarnhuvud@bolagsverket.se