NSG ska göra livet enklare för Nordens företag

Nordens näringsministrar har godkänt en rad insatser som ska bidra till att få fart på ekonomin efter covid-19. I initiativen ingår en satsning på Nordic Smart Government, ett samarbetsprogram som ska underlätta för nordens små och medelstora företag genom att digitala system kopplas ihop, så att affärsdata enklare kan delas och rapporteras in.

Den 1 september 2020 deltog näringsminister Ibrahim Baylan digitalt vid Nordiska ministerrådets årliga ministermöte inom hållbar tillväxt med inriktning på näringspolitik. I ministrarnas paket ingår en fortsatt satsning på Nordic Smart Government (NSG), som är ett av de viktigaste nordiska samarbetsprogrammen inom näringssektorn de närmaste åren. På mötet godkändes och lanserades en strategisk plan (roadmap) för programmet.

Visionen för NSG är att göra livet enklare och skapa värde för nordens små och medelstora företag genom att göra realtidsdata tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt.

Målet är att skapa en transparent och digital nordisk region där små och medelstora företag kan utbyta affärsdata i realtid på ett säkert sätt. Det gäller både datautbyte mellan företag och automatisk inrapportering till myndigheter.


Fortsatt nordiskt samarbete är nyckeln till framgång.

Näringsministrarnas paket handlar om åtta konkreta initiativ för åren 2021-2024 till ett värde av 250 miljoner DKK. Initiativen ska underlätta för nordiska företag att verka över gränserna och stödjer visionen om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region 2030.

– Vi har idag enats om åtta initiativ för digitalisering, företagande och tillväxt i Norden och jag är särskilt glad över att arbetet med NSG nu kan fortsätta. Genom fortsatt samskapande mellan näringslivet och myndigheter i Norden kan vi skapa ett ekosystem för finansiell information som verkligen kommer att ge våra företagare stor nytta, säger Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan.

Målet med NSG är att göra företagens ekonomiska data tillgängliga och användbara för innovation och tillväxt på ett säkert sätt. Det ska skapa en mer transparent och integrerad region, där det blir lättare for nordiska företag att handla med varandra, rapportera till myndigheterna och utveckla nya digitala lösningar med hjälp av bättre och mer tillgänglig data.


Tydliga lösningar skapar det framtida ekosystemet.

– Med Nordic Smart Government får vi data i realtid om företagen. Det ger företagen en bättre överblick över sin ekonomiska situation och gör det till exempel snabbare och lättare för företagen att få en kreditvärdering av banken för ett lån. Data i realtid gör det lättare för företagen att göra affärer i rätt tid, och skapar också en ökad likviditet på marknaden, till stor nytta för både näringslivet och välfärden, säger Danmarks näringsminister Simon Kollerup.

Nordic Smart Government går snart in i nästa fas, där det offentliga och privata ska samarbeta nära om att implementera konkreta initiativ. Ett första steg är utvidga användningen av elektroniska fakturor på tvärs i Norden, så att en faktura från Sverige lätt kan bokföras i Danmark.

– NSG är ett nyskapande sätt att se på företagens hantering av uppgifter och finansiell information i beställningar, fakturor, kvitton och vid bokföring och rapportering. Företagen har kontroll över sina uppgifter och kan dela dem i realtid. Myndigheter och privata aktörer hämtar själva de uppgifter de behöver hos företagarna, vars administration och uppgiftslämnande minskar betydligt, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg.

– Jag är glad och stolt över att färdplanen för NSG nu är godkänd och att arbetet fortsätter med nästa fas. Tillsammans med näringsliv och myndigheter, ska vi skapa framtidens digitala ekosystem genom att fortsätta göra finansiell information och affärsdata tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt, säger Annika Stenberg.


Länkar

Pressmeddelande från Nordic Innovation/Nordiska Ministerrådet, 2020-09-01:
Norden satsar 250 miljoner DKK på ett grönt och digitalt näringsliv Länk till annan webbplats.

Film om de 8 initiativen godkända av nordens näringsministrar:
8 nye nordiske initiativer for erhvervslivet Länk till annan webbplats.

Mer information om Nordic Smart Government (NSG):
nordicsmartgovernment.org/ Länk till annan webbplats.

NSG roadmap (färdplan, pdf, engelska):
nordicsmartgovernment.org/sites/default/files/2020-09/NSG_Roadmap.pdf Länk till annan webbplats.

Information om NSG på Bolagsverket:
Nordic Smart Government

Pressmeddelande 2018-05-15 från Bolagsverket:

Pressmeddelande från 2018-05-15:
Nordiska ministrar: Företagens rapportering ska förenklas Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande Näringsdepartementet 2020-09-01:
Näringsminister Ibrahim Baylan deltar digitalt vid ministermöte i Nordiska ministerrådet Länk till annan webbplats.

Pressmeddelande Finlands näringsminister 2020-08-28:
Nordic Council of Ministers to discuss business recovery from the coronavirus crisis Länk till annan webbplats.

Fakta

Nordic SmartGovernment (NSG) är ett samarbetsprogram för att anpassa den digitala infrastrukturen i Norden. Visionen är att göra livet enklare och skapa värde för nordens små och medelstora företag genom att göra realtidsdata tillgänglig och användbar för innovation och tillväxt.

Arbetet i NSG sker över de nordiska gränserna genom samskapande mellan såväl privata som offentliga aktörer. Programmet omfattar många intressenter som tjänsteleverantörer, företag, finansiella partner och 17 myndigheter från alla nordiska länder. De myndigheter som har ansvar för registrering av företag leder arbetet, i Sverige sker arbetet i nära samverkan mellan Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB. Mer information på: Nordic Smart Government Länk till annan webbplats. .

Vad ska NSG göra?

Målet är att göra affärsdata tillgänglig och användbar över hela Norden – och därigenom integrera regionen ytterligare. För att nå målet och uppfylla visionen ska ett nordiskt digitalt ekosystem skapas för ett automatiserat, samtyckesbaserat och säkert realtidsflöde av strukturerad och standardiserad data. För det krävs samverkan över nationer och mellan privata och offentliga aktörer.

Varför ska NSG göra det?

Stor nyttor kan realiseras. Genom att göra affärsdata tillgänglig och användbar för företag och myndigheter, kan 25-27 miljoner euro sparas årligen från 2027. Samtidigt blir vardagen enklare för våra nordiska företag genom att den administrativa bördan minskas och företagen istället får göra det som de är bäst på – att utveckla sig företag! Stor nytta skapas även för andra intressenter som tjänsteleverantörer inom finanssektorn, affärssystemleverantörer och offentliga aktörer.

Det nordiska samarbetet

Det officiella nordiska samarbetet Länk till annan webbplats. sker inom ramen för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Visionen är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region.

Danmark är ordförande för de nordiska näringsministrarna 2020 och den 1 september hölls ett digitalt Nordiskt Näringsministermöte där bland annat en strategisk plan (roadmap) godkändes för NSG. Arbetet framåt stöds av Nordic Innovation, som är en institution under Nordiska ministerrådet.