100 000 digitala årsredovisningar till Bolagsverket under 2020

Fler och fler skickar in sin årsredovisning digitalt. I december 2020 nåddes milstolpen 100 000 digitalt inskickade årsredovisningar till Bolagsverket, mer än dubbla antalet som kom in under 2019.

Allt fler företagare upptäcker enkelheten med att skicka in årsredovisningen digitalt. 2019 skickades cirka 40 000 digitala årsredovisningar in till Bolagsverket, vilket motsvarade ungefär 7 procent av alla årsredovisningar. Nu i december nåddes en ny milstolpe med 100 000 digitalt inlämnade årsredovisningar. En stor ökning mot tidigare år.

– Det är verkligen jätteroligt, säger Eva Wallgren, enhetschef på årsredovisningsavdelningen. I coronatider verkar det som att ännu fler väljer den digitala vägen och det har tagit riktigt bra fart under hösten. Det ser ut som att prognosen för året om 20 procent digitalt av totala antalet inkomna årsredovisningar kommer att hålla.

Det finns många fördelar med att skicka in årsredovisningen digitalt. Förutom att det går snabbare registreras också årsredovisningen direkt hos Bolagsverket om den är fullständig.

– Det är enkelt, snabbt och säkert. Fördelarna är många, inte bara för företagarna, utan även för bolagsstyrelser, redovisningsbyråer och informationsförädlare, menar Eva Wallgren.

Mer information lämnas gärna av:
Eva Wallgren, enhetschef på årsredovisningsavdelningen, Bolagsverket
060 -18 45 35
eva.wallgren@bolagsverket.se